Privacyvoorwaarden

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en opgeslagen. Verwerking van de persoonsgegevens doen we binnen de Evangeliegemeente Ermelo in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door jou verstrekte gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de Evangeliegemeente Ermelo. Jouw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en/of instellingen buiten de Evangeliegemeente Ermelo, tenzij de Wetgever anders beslist. Persoonsgegevens worden beheerd door het secretariaat en worden gebruikt door de leden en teams van de EGE. Het secretariaat doet dit uit hoofde van de verantwoordelijkheid van de ledenadministratie, en de teams doen dat voor zover zij die nodig hebben uit hoofde van hun doelstelling binnen de EGE. De teams hebben allemaal hun doelstelling, visie en werkwijze omschreven.

Beveiliging van Mijn Evangeliegemeente

De Evangeliegemeente Ermelo maakt gebruik van een beveiligde digitale omgeving voor de verwerkte gegevens, 'Mijn Evangeliegemeente Ermelo', om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Wij maken gebruik van een beschermde website met een eigen SSL certificaat. Het beheer en de technische ontwikkeling van onze website is in handen van kerkSPOT.

Inzage

Je hebt zelf toegang tot jouw gegevens en kunt deze eventueel wijzigen. Je kunt zelf bepalen welke gegevens zichtbaar worden en wie jouw gegevens mogen inzien.
Vragen of klachten over privacy kun je richten aan:

Evangeliegemeente Ermelo
t.a.v. Secretariaat
Postbus 406
3850 AK ERMELO

E. 
T. +31 (0) 341 493 919