kinderen: KING'S kids

Alle kinderen zijn meer dan welkom in de EGE!

Wij willen ze een plek bieden waar ze met plezier komen en zich veilig voelen. Waar ze meer leren over God, Jezus en de Heilige Geest en Hem aanbidden met muziek en gebed. Een plek waar ze Gods liefde en nabijheid mogen ervaren Waar elk kind mag komen zoals hij of zij is.

Wij bieden de kinderen VET-gave kinderdiensten

VET staat voor Vriendschap, Ervaring en Toerusting: 

V = Vriendschap met Jezus en met elkaar
E = Ervaring in de praktijk door de kracht van de Heilige Geest
T =Toerusting door onderwijs uit de Bijbel

Visie

Het is ons verlangen dat de kinderen Gods Woord en Zijn daden niet zullen vergeten, dat ze leren op God te vertrouwen en dat ze Hem trouw en standvastig blijven volgen. (naar Psalm 78:7&8)

Praktische informatie voor ouders/verzorgers

Oppas 0-4 jaar
Tijdens de zondagse samenkomst wordt er voor de jongste kids oppas aangeboden. We hebben 3 verschillende leeftijdsgroepen: baby’s (0 t/m 1,5 jaar), dreumesen (1,5 tot 3 jaar) en peuters (3 jaar). De kinderen kunnen vanaf 9.50u naar hun lokaal gebracht worden op de begane grond. Ophalen kan vanaf 11.30u ongeacht of de samenkomst al is afgelopen of niet. We houden zoveel mogelijk rekening met het dagelijkse ritme van kinderen.

Groep 1 t/m 8
De King’s Kids van de onder- en bovenbouw hebben iedere zondag kinderdienst op de 1e verdieping. Voor de bovenbouw geldt dat ze op de 1e zondag van de maand bij hun ouders in de samenkomst blijven. Er ligt dan een preekpapier voor hen klaar.

Tijdens de kinderdienst is er tijd voor ontmoeting, gebed, creativiteit en spel in de kleine groep. In de grote groep (onder- en bovenbouw apart) zorgen we voor een spetterende aanbidding, leuke dramastukjes en een kinderpreek.

Generatiedienst
In samenwerking met het Team Zondagse Samenkomsten wordt een aantal keer per jaar een gezamenlijke samenkomst voor alle leeftijden georganiseerd. Er is dan geen kinderdienst voor de kinderen.

Meer weten?
Mail naar kinderen@eg-ermelo.nl.

 

Maaike Pijnacker Hordijk
Teamleider Kinderen