Connectgroepen (huiskringen)

In de EGE vinden wij onze connectgroepen (huiskringen) erg belangrijk, zodat we ook doordeweeks onderdeel zijn van elkaars leven en samen groeien in verdieping, verbinding en verspreiding. Binnen een huiskring krijgen discipelschap en zorg voor elkaar handen en voeten. Hierdoor hoeft niemand zich alleen te voelen in een relatief grote gemeente.

Wat is een Connectgroep?

Een Connecitgroep is een plek waar je altijd binnen kunt stappen en waar je thuis bent. Je leert nieuwe mensen kennen, bemoedigt, inspireert en bidt met elkaar. De gemeente als gezin functioneert in huiskringen (Handelingen 2:46). We zien in Handelingen 2 een aantal elementen die ons richting kunnen geven voor de huiskringen. Zo zien we dat er werd volhard in het onderwijs van de apostelen, werd volhard in de gemeenschap, er werd gezamenlijk avondmaal gevierd, er werd volhard in het gebed en er was zorg voor de onderlinge noden. Deze groepen kwamen eensgezind bijeen, van huis tot huis, met een grote aandacht voor gezamenlijk eten, er was vreugde en eenvoud van hart, er was aanbidding voor God en daardoor vonden zij genade bij het volk (zichtbaar) en groeiden zij in aantal (getuigenis).

Wanneer zijn de Connectgroepen?

Een Connectgroep komt doorgaans één keer in de twee weken bij elkaar. De schoolvakanties worden in principe vrij gehouden van gemeenteactiviteiten. Voor de betrokkenheid en belastbaarheid van gemeenteleden is het van belang dat er niet te veel activiteiten tegelijkertijd gepland worden met de Connectgroepen. Voor de structuur van de Connectgroepen is het wel belangrijk dat daar zo veel mogelijk continuïteit in zit. In principe houden we de avonden in de even weeknummers. Op deze wijze heeft iedere Connectgroep in dezelfde week een bijeenkomst. De dag binnen die week kan onderling zelf bepaald worden. Dat biedt de gelegenheid om in de andere (oneven) weken andere gemeenteactiviteiten te plannen zoals bijvoorbeeld een gemeenteavond of een teambijeenkomst.Het hebben van een taak in de gemeente vormt dan geen belemmering voor deelname aan een Connectgroep en activiteiten van de gemeente zijn dan minder vaak ‘dubbel gepland’.

Waar kan ik mij aanmelden?

Er zijn ongeveer 15 Connectgroepen die op verschillende avonden bijeenkomen. Wil je je graag aanmelden voor zo'n Connectgroep? Vai onderstaand formuliertje kun je een berichtje sturen naar de teamleiders. Of stuur een e-mail naar connectgroepen@eg-ermelo.nl. Een verstuurd bericht komt terecht bij de teamleiders Connectgroepen. Er wordt dan contact met je opgenomen om samen te kijken hoe je het best kunt aansluiten.

Contactformulier