Leidersteam

In de Evangeliegemeente Ermelo wordt leiding gegeven op basis van dienend leiderschap. De kracht van dienend leiderschap is dat mensen bekwaam worden gemaakt om zelf vorm te geven aan de visie van de gemeente. De leiders van de gemeente willen vanuit hun expertise gemeenteleden toerusten tot ontwikkeling van hun gaven en talenten.

Gemeentestructuur

De Evangeliegemeente Ermelo wordt visionair geleid door een voorgaand oudste, bestuurd door de oudsten en functioneert door de samenwerking van de voorgaand oudste, teamleiders en overige medewerkers zodat de visie wordt ‘gedragen’ door de gemeente als geheel.

Deze organisatiestructuur kent drie ‘kern-ingrediënten’:

  • Visionair Leiderschap – Dit betreft het verwoorden en overbrengen van de visie, waarden, en (theologische) uitgangspunten van de gemeente.
  • Bestuurlijk Leiderschap – Dit betreft het creëren en bewaken van de randvoorwaarden die nodig zijn om de omarmde visie, waarden en uitgangspunten van de gemeente handen en voeten te geven.
  • Uitvoerend Leiderschap – Dit betreft de praktische uitwerking en uitvoering van de omarmde visie, waarden en uitgangspunten van de gemeente.

Oudsten

De oudsten vormen samen met de voorgaand oudste het oudstenteam. Oudsten zijn niet meer of minder dan andere gemeenteleden, maar dragen wel de eindverantwoordelijkheid in de gemeente. Ze zijn dus gelijk in waarde, maar onderscheiden in rol. Als opzieners geven zij sturing aan de gemeente als collectief. Als herders zorgen zij ervoor dat de gemeente geestelijk gevoed wordt en beschermen zij de kudde tegen valse leer. Als leiders rusten zij de gemeente toe tot dienstbetoon. De oudstenraad kan worden onderverdeeld in een herderlijke raad, bestaande uit herderlijke oudsten en een bestuurlijke raad, bestaande uit bestuurlijke oudsten. De herderlijke oudsten zien met name toe op het geestelijk leven van de gemeenteleden en de bestuurlijke oudsten zorgen ervoor dat alles in de gemeente goed geregeld wordt.

Voorgaand Oudste

Het woord dat het Nieuwe Testament gebruikt voor voorganger kan vanuit het Grieks vertaald worden als voorganger of leider. Deze term wordt vaak aan één persoon toegeschreven, terwijl het in de Bijbel als meervoud wordt gebruikt als een benaming voor oudsten. De Evangeliegemeente Ermelo kiest er daarom voor om in plaats van voorganger te spreken van een voorgaand oudste. In de praktijk betekent dit dat de voorgaand oudste een betaalde oudste is, met een theologische studie, die fulltime wordt vrijgesteld voor het werk in de gemeente. Daarom worden de beslissingen in de oudstenraad genomen op basis van het principe van unanimiteit en is de voorgaand oudste niet vanzelfsprekend voorzitter van de oudstenraad.

Teamleiders

De Evangeliegemeente Ermelo heeft teamleiders die samen met de voorgaand oudste de staf van de gemeente vormen. Waar de oudstenraad verantwoordelijk is voor de strategie (wat gaan we doen) van de gemeente is de staf verantwoordelijk voor de tactiek (hoe gaan we het doen). Een teamleider is tevens budgetbeheerder voor het betreffende team.


Lid worden?

Wil je lid worden van de EGE of denk je hierover na? Dan nodigen wij je van harte uit om mee te doen aan de invoegkring. Dit is een gezellige kring waarin we elkaar leren kennen en wij je vertellen waar de Evangeliegemeente Ermelo voor staat.