leiderschap

In de Evangeliegemeente Ermelo wordt leiding gegeven op basis van dienend leiderschap.

oudsten

In de EGE is het Oudstenteam (OT) eindverantwoordelijk voor het geestelijk en bestuurlijk functioneren van de gemeente.  Ook is zij verantwoordelijk voor de organisatie daarvan. Het Oudstenteam bestaat bij voorkeur uit vijf echtparen die samen met de voorganger het Oudstenteam vormen.

Het Oudstenteam heeft 5 kerntaken voor de gemeente:

  • bepalen van de geestelijke koers van de gemeente
  • bewaken van de cultuur van de gemeente die bij die koers hoort
  • het theologisch kader zuiver en duidelijk houden
  • de financiële kant goed bewaken
  • relaties onderhouden met de teamleiders

Het Oudstenteam doet dit op basis van ‘de 5-voudige bediening’ die Paulus in Efeze 4 noemt voor geestelijk leidinggeven:  leiden (de bediening van apostel),  beschermen (de bediening van profeet), uitreiken (de bediening van evangelist), zorgen (de bediening van herder) en voeden (de bediening van leraar)

clusters

Naast de algemene leiding over de gemeente heeft iedere oudste een eigen cluster als aandachtsgebied. Het primaire doel is een band op te bouwen met de teamleiders uit dat cluster.

De gemeente is verdeeld over 5 clusters, te weten: ‘Doelgroepen’, ‘Samenkomsten’,‘Discipelschap’, ‘Relaties’ en ‘Facilitair’.

Een specifieke rol is er weggelegd voor de voorzitter van het Oudstenteam. De voorzitter heeft de algemene leiding over gemeenteavonden, het Dagelijks Bestuur en het OudstenTeam.

teamleiders

Een teamleider stuurt een deel van een cluster aan. Het organigram hierboven laat zien welke teams er zijn en binnen welk cluster zij vallen.

herders

Naast oudsten en teamleiders maken we in de gemeente gebruik van herders. Deze groep van mensen houden contact met mensen uit een bepaald gebiedsdeel van Ermelo en omgeving. We willen graag dat alle mensen van de gemeente in beeld zijn. Op onze website kun je zien wie jouw herder is. Je mag zelf natuurlijk ook contact met deze persoon leggen voor een ontmoeting.

kerkmanager

De EGE heeft een kerkmanager. Met name rondom grotere gemeente evenementen als Startzondag, samenkomsten, Gemeenteavonden, ‘Alpha’, ‘Next Step’, Kerst-Pasen-Pinksteren, is goede afstemming nodig tussen de verschillende teams die daaraan hun bijdrage leveren. De kerkmanager is hierbij de spin in het web.

raad van toezicht

De RvT houdt op hoofdlijnen toezicht op het naleven van de visie en missie van de gemeente zonder zich met de dagelijkse leiding bezig te houden. De rol van de RvT is met name een dienende functie en geen bepalende. Het Oudstenteam heeft de dagelijkse leiding over de gemeente, de RvT houdt enkel toezicht hierop. De RvT legt jaarlijks tijdens een Gemeentevergadering verantwoording af aan de gemeente.

De RvT functioneert voor het Oudstenteam als:

  • Spiegel (tegenover)
  • Wijze broer/zus (advies)
  • Intermediair (bij nood- en of conflictsituaties)
  • Vertrouwenspersoon (SEM)

De RvT bestaat bij voorkeur uit 3 of 5 personen (bewust een oneven aantal) van buiten de gemeente. Van de RvT leden verwachten we dat ze ruime ervaring hebben met het leidinggeven aan, of toezicht houden op, een evangelische gemeente of christelijke organisatie.