Identiteit

De Evangeliegemeente Ermelo (EGE) is een enthousiaste gemeente met een warme en welkome uitstraling. De gemeente bestaat sinds 1976 en is in de afgelopen 40 jaar uitgegroeid van een gemeente bestaande uit een aantal gezinnen tot een gemeenschap van ongeveer 500 mensen die ernaar verlangt om samen gemeente te zijn op basis van Gods Woord en de leiding van Zijn Geest.

Identiteit

De Evangeliegemeente Ermelo is een evangelisch-charismatische gemeente:

 • Evangelisch = Bijbelgetrouw, geloof vóór gewoonte, vertrouwen op God vóór vertrouwdheid met vormen.
 • Charismatisch = Heilige Geest heelt, herstelt, versterkt en vernieuwt. Met andere woorden: de Geest is leidend en soms grensverleggend in ons persoonlijke leven en gemeente leven.

Visie

De visie van de Evangeliegemeente Ermelo is om voor iedereen een bronplaats te zijn voor inspiratie, ontmoeting en toerusting. 

Onze activiteiten en teams zijn geënt in deze visie en zijn in meer of mindere mate gericht op verdieping, verbinding en verspreiding. Verdieping betreft het leven vanuit onze relatie met Jezus, verbinding het leven in verbondenheid met elkaar, en verspreiding het leven met een gerichtheid op onze (directe) omgeving.

Waarden

De cultuur van de gemeente omvat de atmosfeer waarin de visie tot bloei komt en vrucht kan dragen. Aan deze cultuur wordt bewust gebouwd en ze wordt zorgvuldig bewaakt. De ingrediënten van de cultuur zijn onze waarde en deze vindt je in principe terug in alle lagen van de gemeente en haar organisatie.

Godgericht

 • Vruchtdragen: Wij willen vruchtdragen vanuit onze relatie met Jezus (Joh. 15:1-5).
 • Geestgeleid: We laten ons leiden door de Heilige Geest.
 • Open handen (Flexibel): Wij willen een flexibele instelling hebben zodat onze structuren, planning en werkzaamheden nooit obstakels worden voor het behalen van onze visie/doelen.

Mensgericht

 • Respect: Wij willen een mensgerichte benadering hebben zodat onze medewerkers, leden en bezoekers zich gewaardeerd voelen.
 • Dienstbaarheid: Wij dienen de gemeente en haar leden in het vinden van hun bestemming en waarde in Jezus.
 • Eenheid: We geven hoge prioriteit aan het vrijzetten van zegen, door het werken aan krachtige onderlinge eenheid (Ps. 133).

Inspirerend

 • Simpel
 • Helder
 • Richtinggevend: Wij willen vanuit een dienende houding heldere richtingbepalende invloed hebben op de gemeente en haar leden.

 

 

 


EGE-er worden?

Wil je EGE-er worden of denk je hierover na? Dan nodigen wij je van harte uit om mee te doen aan de invoegkring. Dit is een gezellige kring waarin we elkaar leren kennen en wij je vertellen waar de Evangeliegemeente Ermelo voor staat.