Veelgestelde Vragen


    Communicatie

  • Kopij kan doorlopend per e-mail worden aangeleverd via: . Kijk hier voor de uiterste inleverdatum van de komende Huiskoerier (alleen zichtbaar voor leden).
  • Kopij kan doorlopend per e-mail worden aangeleverd via: .
  • Kopij van maximaal 100 woorden kan wekelijks op vrijdag t/m 18.59 uur per e-mail worden aangeleverd via: .
  • FinanciĆ«n

  • De oudsten en teamleiders stellen de jaarbegroting van hun team samen. Het team financiën maakt daar een totaalbegroting van. Als de oudstenraad instemt met deze begroting, dan wordt de begroting gepresenteerd aan de leden op een gemeenteavond.
  • Alleen oudsten en teamleiders. Zij zijn tevens budgetbeheerders van hun team. Declareren kan met (digitale) factuur of bon via .
  • De EGE heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Uw giften aan de EGE komen daarmee in aanmerking voor belastingaftrek.