Veelgestelde Vragen


    Pastoraat

  • Neem daarvoor contact op met de teamleider pastoraat om je hulpvraag voor te leggen.
  • Ja.
  • Nee.
  • Zorg

  • Je mag gebedspunten altijd doorgeven aan het Team Zorg, maar deze geven we dan veelal door aan het Team Gebed. Zo wordt er iedere zondagavond op het gemeentegebed voor de aangeleverde gebedspunten gebeden. Je kunt je gebedspunten ook direct mailen naar het Team Gebed via: .
  • We zijn niet altijd vanzelfsprekend op de hoogte van alles wat zich afspeelt in het leven van de gemeenteleden. We kunnen elkaar helpen en daarom horen we graag welke noden er binnen de gemeente zijn, ook als het niet over jezelf gaat. Aangedragen hulpvragen worden altijd overlegd met de persoon in kwestie en/of mensen uit diens netwerk. We gaan zeer zorgvuldig om met de privacy van onze leden.
  • Je kan een hulpvraag altijd stellen aan de teamleider: Petra Jansen, maar je mag een hulpvraag ook doorgeven aan je kringleider, teamleider of een oudste. Team Zorg zal dan kijken hoe de gemeente jou het beste kan helpen. Mail ons via .