Veelgestelde Vragen


  1. Samenkomsten in Coronatijd

 • We beseffen ons terdege dat het houden van een samenkomst met een kleinere groep het gemeenschapsgevoel van de leden met de EGE onder druk zet. Daarom het dringende verzoek om je aanmelding te beperken tot eens in de 3 weken, zodat iedereen de kans krijgt.  Daarnaast zorgen we voor een video opname van de hele dienst, die we beschikbaar maken op de website.  

 • We communiceren het zo duidelijk mogelijk en rekenen op de eerlijkheid van de leden.   Het systeem geeft de mogelijkheid om dubbelingen te checken, maar we verwachten dat niet nodig te hebben.

 • Zeker, kijk op het betreffende Kings Kids artikel op de EGE website hoe te handelen.

 • Het idee is dat zoveel mogelijk van onze leden een samenkomst kunnen bijwonen. Veel mensen werken op onregelmatige basis of staan op een rooster als medewerker.  De gekozen manier biedt ruimte om daar rekening mee te houden.  We beseffen ons terdege hoe belangrijk bijwonen van de samenkomst is om ons gemeente te kunnen blijven voelen.

 • 2. Aanmelden

 • Je kan je inschrijven voor een ander weekend in de serie van 3 samenkomsten die beschikbaar zijn.  Ook komen er mogelijk plaatsen beschikbaar van mensen die zich bij nader inzien afmelden.  Dus het loont om gedurende de week nog een paar keer te kijken op de website of er nog plekken beschikbaar zijn voor dat bepaalde weekend.  

 • Mochten er op vrijdag om 18 uur nog tickets (zitplaatsen) beschikbaar zijn voor de direct daarop volgende zondag, dan mag een ieder die dat wil zich aanmelden voor de samenkomst. Ook als je al de zondag ervoor geweest bent of de zondag erna hebt aangemeld.
 • Je belt met Henny Janssen (tel nr 06 25150112) om je naam voor een bepaalde zondag op de lijst te krijgen.

 • Op de EGE website homepage navigeer je naar het (agenda-) onderwerp over de samenkomst op de datum die je in gedachten hebt. Onderaan het artikel vind je de mogelijkheid om tickets (plaatsen) te bestellen.  We zetten de links ook steeds in het eKoeriertje.  Er is een maximum van 5 tickets per bestelling. 

 • Zoek eerst in de eerdere ledenmails, eKoeriertjes of tussen deze 'Frequently Asked Questions' (= Veelgestelde Vragen). Heb je dan nog steeds geen antwoord op je vraag kunnen vinden, stuur dan een mail naar samenkomsten@eg-ermelo.nl

 • Dat is super, en wordt enorm gewaardeerd! Als vrijwilliger stel je je beschikbaar voor hand- en spandiensten op een bepaalde zondag, zoals het opruimen van de zaal. Als vrijwilliger moet je je wel voor de samenkomst aanmelden (of aangemeld hebben). Henny Janssen neemt contact op met je als je hebt aangegeven dat je wil helpen.  

 • Ja, dat kan. Meld je aan via de beschreven procedure. Overweeg gerust om lid te worden bij de EGE, zodat je alle informatie daarover steeds rechtstreeks krijgt 😊

 • Ja, dat kan.  Gebruik de naam, telefoon nr en het email adres van degeen die je aanmeldt om de tickets naar te laten sturen. Zorg er aub wel voor dat er door je actie geen dubbele aanmeldingen ontstaan. 

 • Nee, er worden de nodige plaatsen vrij gehouden voor de medewerkers die ook in de grote aula nodig zijn. De teamleider geeft de namen van de medewerkers van dat weekend vooraf aan ons door, zodat bekend is wie er van het team die ochtend aanwezig is.  

 • Voor tieners en kinderen die naar hun eigen dienst gaan, geldt: zij melden zich op de plek van hun samenkomst aan bij binnenkomst, en hoeven geen ticket te hebben.  Voor degenen die bv met hun ouders meekomen voor een plek in de grote aula: zij hebben wel een ticket nodig.

 • Rekening houdend met de corona regels van de overheid is er een schatting gemaakt van het aantal zitplaatsen dat beschikbaar is in de grote aula.  Een aantal daarvan zijn vooraf gereserveerd voor medewerkers. Leden die een vaste taak hebben op die zondag en in de zaal zitten.  De ongeveer 90 overgebleven zitplekken zijn beschikbaar iedere samenkomst.
 • 3. Als iets mis gaat met het aanmelden

 • Ja, dat kan. Probeer ze gewoon aan te melden door je ticket bestelling te wijzigen. Dit kan tot zondag 10:00  Lukt dat echter niet, dan kunnen we geen zitplaatsen garanderen.  Degenen die zonder ticket komen, worden gevraagd te wachten tot de dienst begint om te zien of er nog zitplaatsen over blijven; deze worden dan op een first-come-first -serve basis toegewezen aan de wachtenden.

 • Onderaan de email met het ticket staat een link om je bestelling te wijzigen. Volg de aanwijzingen om de veranderingen door te geven.  Je ontvangt opnieuw een e-mail met bestelde tickets.  De eerdere bestelling vervalt.  Je kan je via deze route ook afmelden door het aantal tickets op 0 te zetten.

 • Nee, we werken niet met een reserve (wacht-) lijst.  Als de inschrijving voor dat weekend gesloten is, kun je je mogelijk nog wel aanmelden voor een van de volgende zondagse samenkomsten. 

 • Ja, dit kan tot 10:00 op zondagmorgen van de betreffende dienst, en is zinvol om te doen omdat we daarmee een actueel overzicht hebben wie er in de samenkomst is.
 • Om de hoeveelheid administratief werk zo klein mogelijk te houden voor de organisatie. Bovendien kun je zelf t beste bepalen welke van de komende zondagen het beste voor je geschikt zijn, en je kan je daarvoor dan ook meteen aanmelden.
 • 4. Bij binnenkomst

 • We hanteren een tussenruimte van 2 lege stoelen tussen ieder gezin/ huishouden dat onze samenkomst bezoekt. De plaats-verdeling is dus afhankelijk van de grootte van het bezoekende gezin. Daarom is het nodig dat we de rijen van voren naar achteren opvullen.

 • Om te laten zien dat je je hebt ingeschreven, en om te voorkomen dat we gegevens handmatig moeten bijhouden (opschrijven of lijsten afvinken).

 • De gegevens van de presentielijst voor die zondag worden nog 4 weken bewaard in verband met mogelijk bron- en contact onderzoek door de GGD later, en worden daarna vernietigd.

 • Nee, we zijn inmiddels zo gewend aan de multimedia mogelijkheden van de digitale versie van het eKoeriertje, dat printen een grote stap terug zou zijn.  Voor de enkele digibeten kan er nog steeds op individuele basis een print van de digitale versie gemaakt worden.

 • 5. Tijdens de samenkomst

 • We zullen maximaal willen ventileren, maar zijn afhankelijk van de mogelijkheden in Groevenbeek. De kosters zijn hierin leidend en kijken ook naar de behoefte op dat moment. 

 • Liever niet, ga aub vooraf thuis naar het toilet.  In Groevenbeek dus alleen in noodgevallen.

 • Omdat het bekend is dat bij zingen er een veel grotere kans is dat het eventueel aanwezige corona virus zich verspreidt, en omdat de ventilatie in Groevenbeek niet voldoende sterk is. 

 • Omdat het een logistiek lastige- en tijdrovende exercitie is om iedereen gecontroleerd naar binnen en naar buiten te begeleiden. Ook zal het weer in de herfst en winter het buiten zingen minder aantrekkelijk maken. 

 • 6. Na afloop

 • Nee, de Kings Kids bijeenkomst duurt tot 11:30, en is gepland om tegelijk klaar te zijn met de samenkomst in de grote aula. Je kan echter niet zomaar tussendoor of eerder weg uit de aula om alvast naar boven te gaan. De kosters leiden het naar buiten gaan na de samenkomst.
 • 7. Livestreamen en Opnamen

 • Op de home page van de EGE website. De link naar de volledige dienst zie je alleen als je bent ingelogd op de website.  

 • Nu we weer samenkomsten in Groevenbeek houden, ligt de nadruk op het fysieke samenzijn. Voor diegenen die niet naar de dienst kunnen of willen, zou Livestreamen inderdaad een mooie mogelijkheid zijn om je deel te kunnen voelen van de EGE.  Er zijn echter een aantal technische en logistieke zaken die het Livestreamen onmogelijk maken.  De belangrijkste is dat het steeds opnieuw opbouwen van een studio-achtige omgeving met de gewenste beeld- en geluidskwaliteit niet mogelijk is in de paar uur voorafgaand aan de samenkomst.   

 • Dit heeft te maken met privacy van onze leden en medewerkers aan de samenkomst. Om die te beschermen wordt de opname alleen aan leden ter beschikking gesteld via een zogeheten ‘besloten’ publicatie op YouTube. Het is dan ook belangrijk dat de link naar de betreffende opname door u niet verder met derden gedeeld wordt.

 • Zo snel mogelijk na de samenkomst.  Maar doordat het bewerken en uploaden van de hele samenkomst veel tijd in beslag neemt, zal het doorgaans pas op de maandag erop het geval zijn.  

 • Dit weten we nog niet.  We zijn aan het onderzoeken of dit wellicht toch mogelijk is, en onder welke voorwaarden. Voorlopig nemen we de diensten wel op met 1 enkele camera, en publiceren de opname alleen voor leden op de EGE website. Zo kan iedereen de dienst toch, zij het enige tijd later, meemaken.