Veelgestelde Vragen


  Kinderen

 • Nee, wanneer hier behoefte aan is verwijzen we door naar de Praatpaal. Dit is een interkerkelijk platform voor kinderpastoraat in Ermelo.
 • Er staat een actueel overzicht van de mogelijkheden om mee te doen op de website van het kinderwerk.
 • Ja, dat kan! Neem daarvoor contact op met de teamleider.
 • Nee, dat doen we niet. Daarvoor kun je individuele gemeenteleden benaderen.
 • Shekinah

 • Wij doen ons best om alles zo laagdrempelig mogelijk te houden. Bij de nodige activiteiten kun je daarom gewoon binnen lopen. Zoals bij een Xplore, Xtreme of Xpand avond. Omdat sommige dingen wat meer organisatie nodig hebben willen we wel graag weten of je komt en word er soms ook een kleine vergoeding gevraagd. In dit geval kan aanmelden vrijwel altijd via de website. Dit staat altijd direct bovenaan bij het nieuws dus makkelijk te controleren. Ben je nieuw? Dan horen wij dat graag! We stellen ons graag even voor en misschien kunnen we je van handige informatie voorzien of indelen bij een smallgroup om wat leeftijdsgenoten te leren kennen als je dit zou willen.

 • Antwoord: www.shekinah.nl is altijd actueel. De agenda geeft al ver van te voren aan wat, wanneer en waar plaats zal vinden. Voor gedetaileerdere informatie word meestal de Facebook van Shekinah gebruikt. Ook gaat er voor vrijwel iedere activiteit een herinnering met informatie uit via WhatsApp.

  Wanneer je het nummer 06-12313978 als Shekinah Telefoon in je contacten zet kun je deze daarna via WhatsApp je volledige naam, geboortejaar en leeftijdsgroep doorsturen. Vanaf dan zit je in de verzendlijst (ook ouders mogen dit doen bij vemelding van de leeftijdsgroep waar hun kind(eren) in zit(ten)).

  Daarnaast is er ook nog een nieuwsbrief. De inschrijving hiervoor staat onderaan op de website van shekinah.

 • Er zijn drie verschillende leeftijdsgroepen: Xplore (ca. 13 t/m 15 jaar), Xtreme (ca. 16 t/m 18 jaar) en Xpand (ca. 19 t/m 25 jaar). In de praktijk krijgt iedere tiener die naar de middelbare school gaat, des gewenst, een huisgroep toegewezen. Na drie jaren een Xplore huisgroep te zijn geweest worden zij drie jaren een Xtreme huisgroep, na deze drie jaar zijn zij een Xpand huisgroep. Ongeacht de leeftijd schuiven alle jongeren uit dezelfde huisgroep dus iedere drie jaar een leeftijdsgroep op. Daarom kunnen de leeftijden per leeftijdsgroep dus lichtelijk verschillen.