FAQ


Doelgroepen

  Kinderen

 • Nee, wanneer hier behoefte aan is verwijzen we door naar de Praatpaal. Dit is een interkerkelijk platform voor kinderpastoraat in Ermelo.
 • Er staat een actueel overzicht van de mogelijkheden om mee te doen op de website van het kinderwerk.
 • Ja, dat kan! Neem daarvoor contact op met de teamleider.
 • Nee, dat doen we niet. Daarvoor kun je individuele gemeenteleden benaderen.
 • Shekinah

 • Wij doen ons best om alles zo laagdrempelig mogelijk te houden. Bij de nodige activiteiten kun je daarom gewoon binnen lopen. Zoals bij een Xplore, Xtreme of Xpand avond. Omdat sommige dingen wat meer organisatie nodig hebben willen we wel graag weten of je komt en word er soms ook een kleine vergoeding gevraagd. In dit geval kan aanmelden vrijwel altijd via de website. Dit staat altijd direct bovenaan bij het nieuws dus makkelijk te controleren. Ben je nieuw? Dan horen wij dat graag! We stellen ons graag even voor en misschien kunnen we je van handige informatie voorzien of indelen bij een smallgroup om wat leeftijdsgenoten te leren kennen als je dit zou willen.

 • Antwoord: www.shekinah.nl is altijd actueel. De agenda geeft al ver van te voren aan wat, wanneer en waar plaats zal vinden. Voor gedetaileerdere informatie word meestal de Facebook van Shekinah gebruikt. Ook gaat er voor vrijwel iedere activiteit een herinnering met informatie uit via WhatsApp.

  Wanneer je het nummer 06-12313978 als Shekinah Telefoon in je contacten zet kun je deze daarna via WhatsApp je volledige naam, geboortejaar en leeftijdsgroep doorsturen. Vanaf dan zit je in de verzendlijst (ook ouders mogen dit doen bij vemelding van de leeftijdsgroep waar hun kind(eren) in zit(ten)).

  Daarnaast is er ook nog een nieuwsbrief. De inschrijving hiervoor staat onderaan op de website van shekinah.

 • Er zijn drie verschillende leeftijdsgroepen: Xplore (ca. 13 t/m 15 jaar), Xtreme (ca. 16 t/m 18 jaar) en Xpand (ca. 19 t/m 25 jaar). In de praktijk krijgt iedere tiener die naar de middelbare school gaat, des gewenst, een huisgroep toegewezen. Na drie jaren een Xplore huisgroep te zijn geweest worden zij drie jaren een Xtreme huisgroep, na deze drie jaar zijn zij een Xpand huisgroep. Ongeacht de leeftijd schuiven alle jongeren uit dezelfde huisgroep dus iedere drie jaar een leeftijdsgroep op. Daarom kunnen de leeftijden per leeftijdsgroep dus lichtelijk verschillen.

Samenkomsten

Relaties

  Pastoraat

 • Neem daarvoor contact op met de teamleider pastoraat om je hulpvraag voor te leggen.
 • Ja.
 • Nee.
 • Zorg

 • Je mag gebedspunten altijd doorgeven aan het Team Zorg, maar deze geven we dan veelal door aan het Team Gebed. Zo wordt er iedere zondagavond op het gemeentegebed voor de aangeleverde gebedspunten gebeden. Je kunt je gebedspunten ook direct mailen naar het Team Gebed via: .
 • We zijn niet altijd vanzelfsprekend op de hoogte van alles wat zich afspeelt in het leven van de gemeenteleden. We kunnen elkaar helpen en daarom horen we graag welke noden er binnen de gemeente zijn, ook als het niet over jezelf gaat. Aangedragen hulpvragen worden altijd overlegd met de persoon in kwestie en/of mensen uit diens netwerk. We gaan zeer zorgvuldig om met de privacy van onze leden.
 • Je kan een hulpvraag altijd stellen aan de teamleider: Petra Jansen, maar je mag een hulpvraag ook doorgeven aan je kringleider, teamleider of een oudste. Team Zorg zal dan kijken hoe de gemeente jou het beste kan helpen. Mail ons via .

Facilitair

  Communicatie

 • Kopij kan doorlopend per e-mail worden aangeleverd via: . Kijk hier voor de uiterste inleverdatum van de komende Huiskoerier (alleen zichtbaar voor leden).
 • Kopij kan doorlopend per e-mail worden aangeleverd via: .
 • Kopij van maximaal 100 woorden kan wekelijks op vrijdag t/m 18.59 uur per e-mail worden aangeleverd via: .
 • FinanciĆ«n

 • De oudsten en teamleiders stellen de jaarbegroting van hun team samen. Het team financiën maakt daar een totaalbegroting van. Als de oudstenraad instemt met deze begroting, dan wordt de begroting gepresenteerd aan de leden op een gemeenteavond.
 • Alleen oudsten en teamleiders. Zij zijn tevens budgetbeheerders van hun team. Declareren kan met (digitale) factuur of bon via .
 • De EGE heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Uw giften aan de EGE komen daarmee in aanmerking voor belastingaftrek.