Next Step - Cursusprogramma herfst 2023

 

De volgende stap om te groeien in jouw geloof

Het cursusprogramma voor de herfst van 2023 bestaat uit een aantal inspirerende cursussen om te groeien in jouw geloof. Deze cursussen zijn samengesteld om je kennis te verdiepen en je geloofsgroei te bevorderen. Hieronder vind je alle informatie over de cursussen, de data en locaties. Een cursus bestaat uit zes maandagavonden, tenzij anders aangegeven. De avonden zijn op:

 • 25 september 2023
 • 2, 9, 23 en 30 oktober 2023
 • 6 november 2023

De cursus "Waarom ik geen atheïst ben" door Willem Ouweneel is begonnen op 23 oktober. De cursusavonden zijn op 23, 30 oktober, 6 november plus drie extra avonden op 13, 20 en 27 november.

De cursussen beginnen om 20:00, met inloop vanaf 19:30 uur. De avond wordt afgesloten tussen 21:30 en 22:00 uur.

De locaties voor de cursussen zijn het Kerkelijk Centrum aan de Jeugdkant 16 in Ermelo en de Rehobothkerk aan de Dirk Staalweg 43 in Ermelo, recht tegenover het Kerkelijk Centrum.

De cursussen zijn open voor iedereen, ongeacht of je wel of niet lid bent van de EvangelieGemeente Ermelo. Iedereen is welkom om deel te nemen en zijn of haar geloof te verdiepen.

Als je vragen hebt, kun je een e-mail sturen naar nextstep@eg-ermelo.nl.

Het belooft een waardevolle periode van persoonlijke groei en geestelijke ontwikkeling te worden. We hopen je daar te mogen verwelkomen!!

 

Cursusprogramma herfst 2023

 • Waarom ik geen atheïst ben’ door Willem Ouweneel  (gestart)
 • Geloof en je lijf’ door Esther Veldman samenwerking met Marijke Hukema en Henriëtte van Ameide      (gestart)
 • 'Vrijheid in Christus' door Berry en Corine Foppen, in samenwerking met Erik en Suzan Groenenberg   (gestart)
 • 'Samen gezond gemeente zijn' door het pastorale team uit de EvangelieGemeente Ermelo in samenwerking met Arenda Bus  (gecancelled)
 • 'Luisterend bidden' door Dick Tillema (gestart)

 

Cursus ‘Waarom ik geen atheïst ben’  (gestart)

De cursus "Waarom ik geen atheïst ben" door Willem Ouweneel is begonnen op 23 oktober. De cursusavonden zijn op 23, 30 oktober, 6 november plus drie extra avonden op 13, 20 en 27 november.

Willem Ouweneel komt spreken over het onderwerp “Waarom ik geen atheïst ben” en staat stil bij ons geloof in God.

Er zijn vragen genoeg: Wat beweegt je om christen te zijn? Is het nog wel van deze tijd om te geloven? En wat is het effect van je geloof op onderwerpen als evolutie en Israël?  In de cursus wordt ingegaan op God als Schepper en de evolutietheorie. Het ontstaan van de Bijbel wordt onderzocht. De basis van Israël (Abraham) en de complexe relatie met de Arabieren komt aan bod. Het werk van de Heilige Geest in o.a. bevrijding, genezing en vernieuwing heeft een plaats. We sluiten de cursus af met Jezus' wederkomst waarbij de tekenen van de tijd, maar ook het lijden een plaats hebben.

Willem Ouweneel is gepromoveerd in de theologie, de filosofie en de biologie en heeft meer dan 150 boeken geschreven. Hij verstaat de kunst om alle kennis die hij heeft begrijpelijk te verwoorden. Het worden boeiende en uitdagende avonden voor zowel christenen als niet-christenen. Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis.

De thema’s van de avonden zijn:

 • De God van Abraham, Izaäk en Jakob (Door Oscar Lohuis) (23 oktober - Rehoboth kerk)
 • De God van Israël (30 oktober - Rehobth kerk)
 • De eerste en de laatste Adam (6 november - Kerkelijk centrum)
 • De Geest van God (13 november - Kerkelijk centrum)
 • Het Woord van God (20 november - Kerkelijk centrum)
 • Het bestaan van God (27 november - Kerkelijk centrum)

Om 20:00 uur gaat de cursus van start, maar je bent vanaf 19:30 uur van harte welkom om koffie te drinken. We verwachten de avonden af te sluiten tussen 21:30 en 22:00 uur. De opnames van deze avonden zijn te beluisteren via onze Podcast pagina.

Cursusleider: Willem Ouweneel
Locatie: Rehobothkerk

 

Cursus ‘Geloof en je lijf’   (gestart) 

Hoe zou het zijn, als je je geloofsleven eens op een andere manier aan zou vliegen? In plaats van wat je nu al kent en doet? Als je eens wat (meer) zou ervaren? Of dingen op een ándere manier zou ervaren? Als jij ook nieuwsgierig bent naar nieuwe manieren om je geloof te verdiepen, en zo te ontdekken hoe de Geest beweegt in jouw leven, dan ben je van harte welkom bij 'Geloof en je lijf'. Zowel voor gevoelsmensen als voor mensen die meer rationeel zijn.

De serie bestaat uit 2 blokken van 3 avonden:

 • Blok 1: Luisteren naar je hart en lijf en hoe God hier doorheen spreekt. Marijke Hukema, Body Mind Language coach en trainer, neemt ons op creatieve manieren mee in houding, bewegen, muziek bij geloofsthema’s.

 • Blok 2: Luisteren naar wat de Bijbel zegt door ‘in het verhaal te stappen’. Henriëtte van Ameide, docent drama en ervaren in ‘bibliodrama’, neemt ons mee van ons hoofd naar ons lijf en geeft ons nieuwe inzichten aan de hand van de Bijbel.

De blokken zijn los van elkaar te volgen, maar voor het volgen van blok 2 is het wel een pré als je blok 1 hebt gevolgd.

Cursusleider: Esther Veldman
Maximaal 20 deelnemers

 

Cursus ‘Vrijheid in Christus’   (gestart)

In de Bijbel zien we steeds duidelijk hoe groot Gods verlangen is dat Zijn kinderen wandelen in vrijheid. Vandaar dat we graag deze cursus aanbieden. De cursus bestaat uit een mooi afwisselend programma waarin verdieping wordt gebracht, gesprekken worden gevoerd en er individueel aandacht is.

De cursus is ook praktisch en geeft handvatten voor het dagelijks Ieven. De inhoud start met wie we zijn in Christus. Genade en waarheid en het ontvangen van vrijheid nemen een grote plaats in. We veranderen steeds meer naar het beeld van Jezus. We zoomen in op welke gedachten (patronen) soms in je Ieven terugkomen, welke leugens als waarheid voor je zijn. Hoe kun je de vijand echt zelf een halt toeroepen? Wat zijn dingen in je Ieven die een barrière zijn voor je vrijheid? Ook het vergeven van mensen, het loslaten van je verleden, het doorbreken van destructieve patronen en zonden, komen aan de orde.

De cursus is gebaseerd op de twee bekendste boeken van Dr. Neil T. Anderson.

De cursus helpt je

 • De waarheid over wie je bent in Christus je eigen te maken
 • Sterker te worden in de (geestelijke) strijd in je Ieven
 • De autoriteit die je nu hebt in persoonlijke en geestelijke strijd te begrijpen
 • Persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen om te Ieven in de vrijheid die je gewonnen hebt

Deze cursus bestaat uit totaal 10 avonden en een 1 afsluitende dag. Na de eerste 6 avonden volgen direct aansluitend nog 4 avonden op 13/11, 27/11, 04/12 en 11/12. Op zaterdag 18 november is de 'Stappendag, dan komen we een hele dag bij elkaar.

Cursusleiders: Berry en Corine Foppen, in samenwerking met Erik en Suzan Groenenberg

 

Cursus ‘Samen gezond gemeente zijn’  (gecancelled) 

Vanuit Gods woord een toerusting-serie van drie avonden, georganiseerd door het pastorale team van de EvangelieGemeente Ermelo in samenwerking met Arenda Bus. Arenda Bus is trainer, spreekster, pastoraal en maatschappelijk hulpverlener. Meer informatie over haar is te vinden op haar website: https://www.praktijkhoopvoorjou.nl.

Gods Woord is levend en zeer van toepassing op ons leven nu. Het is bijzonder te ontdekken hoe een relatie met God alles te maken heeft met onze levenservaring. Om samen te leren en te groeien in relatie met Hem, is één van de mooiste mogelijkheden die wij hebben. Arenda: "Het is mijn verlangen mensen te versterken en te ondersteunen om (opnieuw) in verbinding te zijn met zichzelf, God en anderen. Ik doe dit o.a. door gesprekstherapie en het toerusten van gemeenten."  Klik hier voor een korte video promotie.

Deze cursus bestaat uit drie avonden van 1,5 uur.

 • Op 25 september is het thema “Samen opgroeien”
 • Op 9 oktober is het thema “Samen optrekken”
 • Op 23 oktober sluiten we de cursus af met het thema “Samen leven”

Er is op de avond ruimte voor het samen óf individueel verwerken van wat Arenda met ons heeft besproken. Er is ook ruimte voor vragen na afloop. Heb je vooraf vragen rondom aanmelden of iets anders? Neem dan contact met Chantal Noordmans (cdnoordmans@solcon.nl).

Cursusleider: Arenda Bus

 

Cursus ‘Luisterend bidden’    (gestart)

Jezus zegt: "Mijn schapen horen Mijn stem". We mogen als kinderen van God Ieren steeds beter op Hem afgestemd te zijn. We mogen Ieren luisteren naar wat de Bijbel persoonlijk tot ons zegt. Ook mogen we Ieren of God door ons heen de ander mag bemoedigen.

Deze cursus biedt geweldig onderwijs. Tijdens de cursus leer je steeds meer te ontdekken hoe God de mens ziet en hoe God Zijn koninkrijk heeft bedoeld. De lijnen vanuit Gods Woord worden steeds beter zichtbaar. Naast de toerusting gaan we ook zelf oefenen. We Iaten bijbelteksten op ons inwerken en ontdekken wat God daar doorheen zegt. Ook gaan we in groepjes uiteen en delen we onze ervaringen. Zo dagen we elkaar uit om steeds meer 'uit te stappen' en voor elkaar te bidden om de ander te bemoedigen.

We gaan uiteen in vaste groepjes, zodat er ook onderling vertrouwen en relatie kan groeien. Ieder groepje wordt geleid door een gespreksleider.

Cursusleider: Dick Tillema