Nieuws

Het laatste nieuws over bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in de Evangeliegemeente Ermelo.

Promo Video Kerst 2017

Promo video voor de kerst samenkomsten in de EGE van 2017

Promo Video Kerstgift EGE 2017

Promo video voor de kerstgift in de EGE van 2017.

Shekinah X-pect avonden

Waarschijnlijk hebt u al gehoord dat we onlangs bij Shekinah met een nieuw initiatief zijn begonnen: X-pect avonden, gebedsavonden voor en door tieners. Wij willen u hier graag wat meer over vertellen.

Start kerkSPOT

Vanaf het startweekend van 2-3 september werkt de EGE voor de ledensite niet meer met de Google Site, maar met het nieuwe platform op kerkSPOT.

Gaat u al naar een huiskring?

Handelingen 2:46-47 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

Promo Video Kerst 2017

Promo video voor de kerst samenkomsten in de EGE van 2016
1 2