Nieuws

Het laatste nieuws over bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in de Evangeliegemeente Ermelo.

Nieuws

Week van Gebed 2021: Blijf in mijn liefde

‘Blijf in mijn liefde’, zegt Jezus in Johannes 15:9. Hoe actueel in deze tijd van corona (dat we met een kleine letter schrijven). Houd moed, heb lief! Bidden, wachten op God en het goede doen (Bonhoeffer), als opdracht voor de kerk in tijden van crisis. Of in tijden dat mensen – en soms wijzelf - de beperkende maatregelen meer dan zat zijn en een kort lontje kunnen hebben. Ook de Week van Gebed zal anders zijn dan andere jaren: korter van duur en coronaproof. We beginnen op maandag en dinsdag met twee online gebedsontmoetingen (via Zoom), van 19.30 tot 20.30 uur.

Bidden vanuit intimiteit

Johannes 15:7 zegt: “Als jullie in Mij blijven en Ik in jullie, vraag dan wat je wilt en het zal je gebeuren”. Ons gebed wordt krachtig wanneer we dit doen vanuit onze intieme relatie met God. We gaan dan niet bidden naar God, maar ons gebed wordt een samenspel mét God. Ook deze week staat hierover een nieuwe bemoediging en staan er nieuwe gebedspunten klaar. Hartelijke groet vanuit het oudstenteam, Arjen Verboom

Invoegkring maart 2021

Op 3, 10 en 17 maart is er weer een invoegkring voor mensen die lidmaatschap van de EGE overwegen. In drie avonden leren we elkaar kennen en nemen we je mee in de missie, visie en werkwijze van de EGE. De avonden zijn van 20.00-21.30 uur. Je kunt je opgeven bij Jacqueline Dekker: secretariaat@eg-ermelo.nl.

Triade - samen gemeente zijn!

Het Oudstenteam wil denken in kansen en mogelijkheden om gemeente te kunnen zijn. Wij geloven dat het vormen van triades daarin een krachtige vorm is, ontmoetingen die ook nu haalbaar zijn. Het is ons verlangen dat we ieder lid / bezoeker van de gemeente van 18 jaar of ouder, die daar behoefte aan heeft, de mogelijkheid willen bieden om een triade te gaan vormen.

Mondkapjes en de EGE

Zoals we al aangegeven hebben in eerdere berichtgeving, willen we - nu het dringende advies een landelijke verplichting geworden is- dat overnemen voor alle EGE activiteiten. Zorg dat je een mondkapje bij je hebt en gebruik het in alle situaties waarin je een gebouw betreedt. Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Ook als je een mondkapje draagt, blijft de 1,5 meter afstand van kracht. Als je op je plek zit mag het mondkapje af. Voor zolang we een Livestream verzorgen, geldt in Groevenbeek dat we vragen een mondkapje te dragen in de wandelgangen. Tijdens het uitoefenen van werkzaamheden (opbouw, techniek etc.) geldt een uitzondering in de opnameruimte.

Toestemming beeldmateriaal Evangeliegemeente Ermelo

In verband met Livestreams een vriendelijk verzoek om toestemming te geven dat je in beeld komt!