Bidden vanuit intimiteit

Johannes 15:7 zegt: “Als jullie in Mij blijven en Ik in jullie, vraag dan wat je wilt en het zal je gebeuren”. Ons gebed wordt krachtig wanneer we dit doen vanuit onze intieme relatie met God. We gaan dan niet bidden naar God, maar ons gebed wordt een samenspel mét God. Ook deze week staat hierover een nieuwe bemoediging en staan er nieuwe gebedspunten klaar. Hartelijke groet vanuit het oudstenteam, Arjen Verboom

Johannes

De discipel Johannes wordt wel Gods geliefde discipel genoemd, de discipel die Jezus liefheeft. Je ziet dit in de manier hoe Johannes schrijft. Hij was intiem met Jezus. Hij had een speciale band. Niet voor niets ontvangt uitgerekend deze discipel de Openbaringen (laatste Bijbelboek).

God openbaart Zijn geheimen niet zomaar met iedereen. Hij openbaart Zichzelf en Zijn plannen met degenen die met Hem vertrouwd zijn. Wanneer we Gods wil en plannen kennen, kunnen we deze plannen ook veel beter uitbidden. Het gevolg is dat onze gebeden dan worden verhoord. Jezus zegt in Johannes 15: Ik noem jullie Mijn vrienden! Hij deelt Zijn Hart met hen. Wanneer we in Hem zijn en Hij in ons, dan mogen we vragen en het zal dan ook altijd gebeuren.

De komende week van gebed (zie artikel hieronder) wordt digitaal gehouden en zal gaan over het blijven in Gods liefde. Wanneer we in Hem blijven, ervaren we Gods hart en horen we Gods hartbeat. We voelen de urgentie en de gevoelens van Gods hart. Dit is een enorme drive om vanuit te bidden. We voelen Gods hart voor de armen, de weduwen, de wezen, de kinderen, voor hen die verdriet hebben etc.

Liefde is altijd de basis voor onze gebeden. Bidden voor bijv. de Moslims kan alleen wanneer je werkelijk Gods liefde voor deze mensen ervaart. We mogen starten om God te vragen om meer liefde voor de mensen en voor de wereld, zodat onze gebeden krachtiger worden.

Johannes 14-17 zijn geweldige hoofdstukken waarin we Gods liefde mogen proeven. Het zijn de hoofdstukken vol intimiteit. In het centrum staat het vers: “Blijf in Mijn liefde!” Het is de basishouding van ons leven. Ik wens je veel liefde in al je gebeden.

Dankpunten:

 1. Wil je God mee danken voor rust en vrede in en rondom de gemeente.
 2. Dank God voor zoveel zegeningen, voor veiligheid, voor je huis, de mensen om je heen, voor alles wat we kunnen doen.
 3. Dank je God mee voor de livestream. Er is de laatste tijd best wat energie in gestoken en het resultaat op de zondagen wordt steeds beter.
 4. Dank God voor het initiatief van de landelijke week van gebed. Dank Hem voor de vrijheid in bidden, voor de eenheid in de kerken en de mensen die dit oppakken.
 5. Wil je God danken voor alle kinderen in Ermelo, ook voor alles wat de gemeente voor de kinderen mocht betekenen. Afgelopen jaar was met kerst de Drive Tru, was er een kamp, waren er geweldige kinderdiensten.
 6. Dank je God mee gewoon voor een aantal mensen uit de gemeente die je kent. Dank voor hun karakter, dank voor wat God door hen heen doet. Dank God ook voor de mensen die je misschien niet zo goed begrijpt.

Gebedspunten:

 1. Wil je mee bidden dat we als gemeente na 18 Januari weer snel mogen samenkomen. Bid dat het virus snel zal verdwijnen. Dat veel EGE activiteiten weer snel mogen gaan starten.
 2. Wil je mee bidden voor de mensen, misschien ook in je eigen omgeving die teleurgesteld of moedeloos zijn. Bid voor mensen die teleurgesteld zijn in de kerk.
 3. Bid je mee voor de kwetsbare gezinnen. Bid dat de kinderen veilig mogen zijn, juist nu er veel zekerheden wegvallen.
 4. Wil je bidden voor de kinderen van groep 8. dat ze de betrokkenheid bij de gemeente mogen blijven ervaren, dat ze zich vast mogen houden aan Jezus en dat ze wijsheid krijgen voor de keuzes die ze dit jaar moeten maken.
 5. Bid je mee voor de jeugd van Shekinah: voor verdieping en goede gesprekken in de Zoom avonden, dat jongeren blijven komen op de Zoomavond en dit ook prioriteren in hun dagelijkse leven.
 6. Bid je mee voor de vacatures voor nieuwe teamleiders binnen de EGE?
 7. Bid je mee voor eenheid binnen de hele gemeente. Dat iedereen erbij zal horen. Bid je mee voor eenheid in alle teams.

Hartelijk dank voor je betrokkenheid en mee bidden! Gods rijke zegen.

Heb je ook gebedpunten? Zowel persoonlijke zaken als punten die hier op de website vermeld mogen worden? Mail ze naar: gebed@eg-ermelo.nl

08-01-2021