Leidraad 'Het woord van het Kruis'

Er is weer een nieuwe leidraad beschikbaar om te bespreken met bijv. je Connectgroep:

Leidraad 'Het woord van het Kruis'

 

Ook de andere leidraden die horen bij de onderwijsserie 'Geen ander Evangelie' zijn nog terug te lezen:

Introductie Galatenbrief, Redt geloof alleen? en Leidraad Galaten 5 'Vrij in Christus'

23-10-2020