18-28 september: 10 dagen bidden en vasten voor ons land

Op 18 tot 28 september wordt er wereldwijd een bidden en vasten 10-daagse georganiseerd. Het Interkerkelijk gebed Ermelo doet hieraan mee met een speciaal gebedsprogramma in de Oase.

18-28 september: 10 dagen bidden en vasten voor ons land

2020 is voor iedereen een heel roerig jaar. We worden wakker geschud. Als Gods kinderen roept God ons op om ons te verootmoedigen voor de zonden van ons land. Wij willen elke dag bidden voor herstel van Nederland, voor de terugkeer van bekenden, vrienden en familieleden die van God zijn afgedwaald en ons verootmoedigen voor God. Op zaterdag 26 september is de dag van verootmoediging, waar wereldwijd ruim 600.000 kerken en gemeenten aan meedoen.

“Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” (2 Kronieken 7:13-14).

Doet u mee? U bent van harte welkom mee te bidden in de Oase (Stationsstraat 12):
zaterdag 19 september: 19.30 – 20.30 uur
zondag 20 september: 19.30 – 20.30 uur
maandag 21 september: 19.30 – 20.30 uur
dinsdag 22 september: 10.00 – 11.00 uur
woensdag 23 september: 19.30 – 20.30 uur
donderdag 24 september: 10.00 – 11.00 uur
vrijdag 25 september: 19.30 – 20.30 uur
zaterdag 26 september: 10.00 – 11.00 uur en 15.00 – 16.00 uur (dag van verootmoediging)     

Graag aanmelden vanwege de coronaregels via: DeOaseErmelo@gmail.com of bel 06-12403349. Meer informatie over deze wereldwijde beweging vindt u op: https://de-terugkeer.nl/#meer-informatie

13-09-2020