Tekst van de week 26 juli

Judas 20:20 en 21 "Maar U, geliefde broeders en zuster, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken."

26-07-2020