Tekst van de Week 26 juli 2020

Judas 20:20-21 Maar U, geliefde broeders en zuster, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

26-07-2020