Tekst van de Week 2 februari 2020

1 Johannes 2:17

De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie de wil Gods doet blijft tot in eeuwigheid.

02-02-2020