Tekst van de Week 19 januari 2020

Romeinen 15:3

Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vrede

en vrede , zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest.

19-01-2020