Wereldwijde Week van Gebed 19 t/m 26 januari

Week van Gebed 2020: Buitengewoon

“Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”, lezen we in Handelingen 28:2. Het gaat over de bewoners van het eiland Malta, toen Paulus daar met vele anderen schipbreuk leed. Het zijn dan ook christenen op Malta die het thema voor de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020 hebben voorbereid. ‘Buitengewoon’ zal centraal staan, het buitengewone, meer dan het gewone.

We volgen in deze gebedsweek het schipbreukverhaal uit Handelingen 27 en 28:1-10 op de voet (het loont de moeite om dit verhaal vooraf te lezen). Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland Malta in de eerste eeuw bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd op Malta herdacht en gevierd.
Het verhaal uit Handelingen 27 en 28 mag ons inspireren. Allereerst om te leren zelf gastvrijheid te leren ontvangen. Dat vinden we niet altijd makkelijk. Natuurlijk worden we ook opgeroepen om zelf vrijgevig te zijn voor degene die dat nodig heeft. Ook aan hen die niet onze taal, cultuur of ons geloof delen. Juist in deze tijd denken we daarbij ook aan hen die na een angstige tocht over dezelfde zeeën als Paulus op de kust van Europa stranden. Migranten die op de vlucht voor geweld en armoede ook in Nederland aankomen. De vraag aan ons is hoe we met hen omgaan. Betonen wij hen Christus’ liefde?
Tijdens deze gebedsweek volgen we Paulus op zijn reis. Iedere dag zoeken we naar het buitengewone. Zo leren we buitengewone vriendelijkheid te ontvangen én door te geven.

De week begint op zondag 19 januari. In de ochtenddiensten van verschillende kerken in Ermelo wordt het gebed om eenheid gestart, in verbondenheid met elkaar. ’s Middags om 17.00 uur is er een interkerkelijke gebedsdienst: een gezamenlijke viering in de Immanuelkerk. Voorganger is ds. Sjaak Teuwissen, samen met vertegenwoordigers uit andere kerkgenootschappen. Vervolgens zijn er vijf gebedsbijeenkomsten doordeweeks, dagelijks van 19.30 tot 20.30 uur.
- Maandag 20 januari, R.K.-parochiekerk, Goede Herderkerk, Smidsweg 20
- Dinsdag 21 januari, Immanuëlkerk, Stationsstraat 137
- Woensdag 22 januari, Westerkerk, Oude Nijkerkerkerweg 4
- Donderdag 23 januari, De Voorhof, Christelijk Gereformeerde Kerk, Frederik Hendriklaan 11.
- Vrijdag 24 januari, Nederlands Gereformeerde Kerk, Van Beekweg 15  – wellicht weer een soort ‘gebedsconcert’ een mix van liederen, gebedsmomenten, stiltemomenten.
De week eindigt met een oecumenische viering, samen met de R.K. Goede Herderparochie, op zondag 26 januari, 10.00 uur in de Zendingskerk, Harderwijkerweg 10.

  • Verdere informatie:

Meer informatie is te vinden op www.sites.google.com/interkerkelijkgebed.com/ermelo  
Zie ook www.raadvankerken.nl en www.missienederland.nl/weekvangebed2019.
 

08-01-2020