Tekst van de Week 22 december 2019

Lucas 2:29–32

Want met eigen ogen heb ik  de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, Uw volk

22-12-2019