Tekst van de Week 6 oktober 2019

Klaagliederen 3 :25-26

Goed is de Heer voor wie Hem zoeken en alles van Hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt.

06-10-2019