Tekst van de Week 29 september 2019

Kol 1:9b

We (Paulus) vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die Zijn Geest u schenkt.

29-09-2019