Tekst van de Week

Openbaringen 5:13b

…..alles en iedereen hoorde ik zeggen: 'Aan Hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.'

30-06-2019