Tekst van de Week

Psalm 105:3

….beroem u op Zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de Heer zoekt.

21-07-2019