Tekst van de Week

Galaten 5:6

Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.

23-06-2019