Wonderlijke Zaterdag

18 mei: Wonderlijke Zaterdag van Royal Mission bij de EGE!

Op zaterdagavond 18 mei ontvangen we als gemeente Royal Mission! Zij organiseren dan een Wonderlijke Zaterdag in Ermelo. Dit is een speciale dienst waarin God aanbeden wordt met liederen, en waar extra gelegenheid is om te bidden voor wonderlijke genezing en herstel.  

Wonderen horen bij de bediening van Jezus en Zijn volgelingen.  Wonderen zijn kenmerken van het Koninkrijk van God.  Om deze reden noemt Royal Mission deze diensten "Wonderlijke Zondagen".  De Evangeliegemeente Ermelo is deze avond hiervoor gastgemeente, en iedereen die geinteresseerd is, is hartelijk welkom.  Nodig vrienden en bekenden uit voor deze avond!  Het is de visie van Royal Mission dat God Zijn kerk bouwt, dwars door kerkmuren heen.  Het doel is dat we als koninklijke kerk onze bestemming mogen (her)ontdekken. Deze interkerkelijke avonden hebben als doel om christenen te inspireren om op hun eigen plek het Koninkrijk van God vorm te geven.

De avond bestaat uit aanbidding onder leiding van Benjamin Koning, en onderwijs door Martin Koornstra over de bovennatuurlijke krachten en wonderen die het koninkrijk van God kenmerken.  Hiernaast gaan we ook heel praktisch met elkaar bidden voor de zieken.  We zien uit naar wat God gaat doen deze avond!  

De bijeenkomst is voor iedereen die God wil aanbidden en verwachtingsvol is naar wat God wil doen in deze tijd. 

U bent hartelijke welkom op Zaterdag 18 mei in de grote aula van Groevenbeek College aan de Paul Krugerweg te Ermelo.   

De avond start al om 19:30 uur.

06-05-2019