Tekst van de Week

Psalm 145:1 -2

 

U, mijn God en koning wil ik roemen, Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik Uw naam prijzen, Uw naam loven tot in eeuwigheid.

 

28-04-2019