Tekst van de Week

Matth. 6:9-10

Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden, laat Uw Koninkrijk komen en Uw wil worden gedaan op aarde zoals in de hemel

 

06-01-2019