Studieseminar over “Het Koninkrijk, Israël en de Kerk”

Studieseminar door ds. Henk Poot in Ermelo over “Het Koninkrijk, Israël en de Kerk”

Op donderdag 24 januari is er in Ermelo de eerste studieavond in een serie van drie met ds. Henk Poot, als Israëlpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: Het Koninkrijk, Israël en de Kerk . De andere data zijn: donderdag 31 januari en 7 februari. De bijeenkomsten vinden plaats in Oude Kerk (De Hoeve), Kerkbrink 1 in Ermelo. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Het Koninkrijk, Israël en de Kerk 

Het Koninkrijk der Hemelen: wat verstaan wij daar onder; wat zeggen de profeten en Jezus zelf hierover? Hebben wij als Christenen een goed begrip als wij “Uw Koninkrijk kome” of beperken wij het teveel tot Jezus die onze zonden vergeeft?

Waar keek Israël in de tijd van de Here Jezus naar uit? Wat verwachtten zij en waarom waren ze teleurgesteld? Waar kijkt het Joodse volk heden ten dage naar uit! Wat betekent de verlossing van Israël voor de wereld en voor de christelijke gemeente. Hoe kijken wij naar Israël; wat is onze “roeping” t.a.v. Israël? Het Koninkrijk der Hemelen is de kern van Jezus’ prediking. Profeten als Jesaja en Ezechiël spreken heel concreet over het Koninkrijk. Zowel Israël als wij verwachten de komst van de Messias; dan zal het Koninkrijk volledig aanbreken. Dat stelt ons voor een aantal vragen. Ten eerste: wat verwacht Israël? In Hand.1:1-11 vragen de discipelen Jezus: “wanneer herstelt U het koningschap over Israël?” Jezus wijst de vraag niet af, maar zegt dat Hij niet weet wanneer dat zal aanbreken. Ook zal Hij zijn volk reinigen en hun zonden wegnemen (Rom. 11:26-27). Uit o.a. Jes. 2, 11 en 49 blijkt, dat Jezus bij Zijn komst veel meer gaat doen, zoals de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.

Achtergrond spreker

Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

18-12-2018