Week van Gebed 2019

Week van Gebed 20 t/m 25 januari 2019: Recht voor ogen

Week van Gebed Ermelo 20 t/m 25 januari 2019: Recht voor ogen

 

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het voelt niet prettig om geconfronteerd te worden met wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht.
'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Deze jaarlijkse gebedsweek wordt landelijk georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland en vindt in 2019 plaats van 20 t/m 27 januari. Ook de kerken van Ermelo doen hier aan mee.

 

Recht voor ogen

Het thema is gekozen door de kerken in Indonesië en sluit aan bij de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht en corruptie zorgen voor verdeeldheid en uitsluiting. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16:10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie.

Wat mooi om in deze gebedsweek samen te bidden in verbondenheid met christenen wereldwijd. Daarnaast is het bijzonder om te zien hoe Indonesische christenen vanuit hun specifieke context bij het lezen van de Bijbel en het samen bidden eigen accenten leggen.

 

Gebedsbijeenkomsten

In Ermelo bidden we van zondag 20 t/m vr. 25 januari a.s., verspreid over vijf verschillende locaties. 

De week begint op zondag 20 januari. In de ochtenddiensten van verschillende kerkgemeenschappen wordt het gebed om eenheid gestart, in verbondenheid met elkaar. ’s Middags om 17.00 uur is er een oecumenische gebedsdienst: een gezamenlijke viering in de Immanuelkerk. Voorganger is ds. Henk Jansen, in samenwerking met vertegenwoordigers uit andere kerkgenootschappen.

Vervolgens zijn er vijf gebedsbijeenkomsten doordeweeks, dagelijks van 19.30 tot 20.30 uur
- Maandag 21 januari, R.K. parochie, Goede Herderkerk, Smidsweg 20
- Dinsdag 22 januari, Immanuëlkerk, Stationsstraat 137
- Woensdag 23  januari, Westerkerk, Oude Nijkerkerkerweg 4
- Donderdag 24  januari, Nederlands Gereformeerde Kerk, Van Beekweg 15  – dit keer een soort ‘gebedsconcert’ een mix van liederen, gebedsmomenten, stiltemomenten.
- Vrijdag 25 januari, De Voorhof, Christelijk Gereformeerde Kerk, Frederik Hendriklaan 11.

 

Verdere informatie
Meer informatie is te vinden op www.sites.google.com/interkerkelijkgebed.com/ermelo  
Zie ook www.raadvankerken.nl  en www.missienederland.nl/weekvangebed2019.

Henk Jansen (voorganger in de gezamenlijke viering)     henkkleinjansen@gmail.com
Jan Minderhoud (Interkerkelijk Gebed Ermelo)                 janminderhoud@planet.nl

 

12-12-2018