Tekst van de Week

Openb. 7:12

‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’

 

02-12-2018