Fall Event 6 oktober

Het Fall Event belooft weer een mooi samenzijn te worden. Alle vrouwen zijn van harte welkom op 6 oktober 2023 vanaf 19.15 uur in het Kerkelijk Centrum aan de Jeugdkant 16 in Ermelo. Spreekster Gabriëlle Dik zal ons toerusten met een mooi thema: ‘Je bent het al!’.

programma Fall Event

Vanaf 19.15 uur gaan de deuren van het Kerkelijk Centrum open. Bij binnenkomst staat iedereen een warm welkom met koffie en lekkernijen te wachten. Om 19.45 uur start de avond die in het teken staat van aanbidden en ontspannen.

je bent het al!

‘Je bent het al! Stop met worden’ schreef Gabriëlle Dik als tegenhanger van ‘worden wie je bent’. “Omdat veel christenen hard bezig zijn om iets of iemand te worden in plaats van voluit te leven vanuit wie ze al zijn, zie ik veel onzekerheid waarbij een verwrongen Godsbeeld en slecht zelfbeeld vaak de boventoon voeren. Gelukkig laat de Bijbel een andere boodschap horen: we zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan” legt Gabrielle uit. Met dit boek nodigt Gabrielle mensen uit om te stoppen met het verbeteren van ‘die oude mens’
en het omarmen van die nieuwe identiteit.

vrouw bij de bron

Vanuit de EGE hebben we in de gemeente een verlangen om als vrouwen onderling (interkerkelijk en voor alle
leeftijden) samen te komen. We zijn geïnspireerd door het beeld van vrouwen bij de bron, zoals in de tijd van de bijbel. Een bron, om water te putten voor levensbehoud, die tegelijk fungeerde als plaats van ontmoeting, verhalen vertellen en het leven delen. Waar jongere en oudere vrouwen elkaar ontmoeten en elkaar helpen. Om na het putten van water weer verder te gaan met het dagelijkse leven, het water met zich meedragend om te gebruiken.

over de events

Met onze events willen we een bronplaats bieden voor ontmoeting, inspiratie en toerusting. Elkaar ontmoeten om samen stil te staan bij de Bron van Leven, het Woord. Elkaar inspireren om het Woord van God handen en voeten geven in het dagelijkse leven als vrouw. Daarnaast willen we graag verbinding leggen tussen vrouwen onderling in een ontspannen sfeer.

12-09-2023