Next Step

Vanaf komend najaar starten we als gemeente met NEXT STEP. Dit is een mooi verdiepend programma waarin we op verschillende manieren kunnen groeien in ons geloof. Next Step is voor velen een volgende stap. Een stap de diepte in, een stap verder in onze wandel met God.  Ieder najaar en voorjaar willen we verschillende cursussen aanbieden die bestaan uit 6 avonden. 

Dit najaar starten we met 4 keuzes waarvoor u zich kunt inschrijven:

Geloof en wetenschap: 
Vanuit verschillende invalshoeken wordt expertise gedeeld hoe ons geloof zich verhoudt met wetenschappelijke thema's als evolutie, de aarde, maar ook de psychologie, geneesmiddelen, filosofie en verlies en rouw. We hebben hiervoor iedere week verschillende interessante sprekers waaronder professoren en ingenieurs. Bij deze cursus gaan we dus flink de diepte in en worden we uitgedaagd hoe ons geloof sterker kan worden en hoe wetenschap hierin een belangrijke rol kan hebben

Parenting course
In deze tijd is het niet altijd eenvoudig om ouder te zijn. Er komt veel op ons als opvoeders af en er komt veel op de kinderen af. Zowel op het gebied van relatie met onze kinderen, opvoeding en Bijbelse uitgangspunten kunnen we allemaal veel leren. In deze cursus willen we vooral open met elkaar in gesprek zijn. Wat kunnen we leren van elkaar? Waar lopen we wel eens tegenaan? Kunnen we principes toepassen en ook tips krijgen in onze opvoeding. Dit wordt een veilige plek waarin we mogen groeien en bemoedigd worden. (Het plan is dat deze cursus de focus heeft op kinderen met de leeftijd tot 12 jaar en dat we komend voorjaar de cursus herhalen met de focus op tieners) 

Vrijheid in Christus
Hoe belangrijk is het dat we in alle opzichten vrij mogen leven. Vrij van angsten, blokkades, verslavingen, zonden. In deze cursus worden we meegenomen in de stappen naar een vrij leven. We ontvangen onderwijs, gaan met elkaar in gesprek en ontvangen coaching. Deze cursus is bedoeld voor ons allemaal. Of we nu al lang met God wandelen of pas net tot geloof zijn gekomen: in veel van onze levens kunnen we meer vrijheid gebruiken. We kijken naar ons verleden, naar loslaten, naar sterker wortelen in Christus en naar een nieuwe toekomst. (Deze cursus gaat waarschijnlijk iets langer door dan de zes avonden)

Cursus luisterend bidden
Deze cursus is belangrijk voor iedere christen. Johannes 10 zegt dat we als schapen van de Goede Herder, Zijn stem mogen horen. Onze relatie met God wordt verdiept door deze cursus. We krijgen in deze cursus een mooie boodschap over Gods koninkrijk en hoe God sterker in relatie met ons wil staan. In deze cursus gaan we iedere week ook in vaste groepjes uiteen. Daar delen we, bidden we voor elkaar en mogen we oefenen met het steeds beter afstemmen op de Heilige Geest.  

De datums die u mag vrijhouden zijn: 
3 Oktober
10 Oktober
17 Oktober
(25 Oktober Herfstvakantie)
31 Oktober
7 November
14 November

De cursussen zijn open voor iedereen, dus ook voor mensen buiten de gemeente. Nodigt u dus ook gerust mensen van buitenaf uit.
Voor een aantal van deze cursussen wordt een eigen bijdrage gevraagd, die zeker de moeite waard is. 
Na de zomervakantie zullen we in de gemeente ook flyers beschikbaar hebben met nog meer uitgebreide informatie over Next Step. 

Wanneer u nu al meer info wilt: neem gerust contact op met Arjen Verboom: 06-42440087

26-06-2022