Voedselhulpcollecte 20 juni

Wereldwijd woedt de coronacrisis nog hevig. Door de corona hebben de mensen geen inkomen meer en dus geen voedsel; EEN WARE RAMP. We zijn als Evangeliegemeente verbonden met verschillende landen via onze zendelingen, projecten of relaties. Via hen geven we nu voedselhulp.

Wereldwijd woedt de coronacrisis nog steeds volop en zijn sinds 15 maart 2020 circa 173 miljoen mensen besmet geraakt met het virus en circa 3,7 miljoen overleden (Bron: Wikipedia). Daarvan zijn overleden, in:

India

347.000

Brazilië

473.000

Indonesië

  51.000

Nepal

    7.800

Israël

    6.400

Palestina

    3.500

Albanië

    2.500

Afghanistan

    3.100

Dit zijn allemaal landen waar we mee verbonden zijn door onze werkers of samenwerkingsverbanden binnen deze landen. Van bovenstaande landen is de crisis momenteel het hevigst in Brazilië, India, Nepal en Afghanistan.

De meeste landen beschikken nog niet over voldoende vaccins en daarom is het enige middel tegen corona een lockdown handhaven.  Maar dit leidt weer tot werkeloosheid, armoede en honger.  Daarom willen we zondag 20 juni a.s. collecteren om voedselhulp in deze gebieden te ondersteunen.

Voor een video impressie van een voedsel distributie van de basis in Varanasi, klik HIER 

Mocht je de QR-code voor of na de livestream/ dienst gemist hebben, ga dan naar onze GEVEN webpagina.
Laten we onze harten (en onze bankrekening) openen om een handreiking te doen aan onze broeders en zusters in de getroffen landen.

Voor meer achtergrond informatie > klik hier

Team Missionair

17-06-2021