Woensdag 14 april om 19:45 1e studieavond met Willem Ouweneel

Woensdag 14 april a.s. start om 19:45 de 1e studieavond met Willem Ouweneel. De boodschap van de komst van het Koninkrijk van God vormt de rode draad door heel de Bijbel heen. De Bijbel leert ons dat we dagelijks mogen leven in verwachting van de komst van Jezus, en Zijn Koninkrijk hier op aarde. Ook in deze tijd is het van belang om een goed geloofsfundament te hebben rondom de tekenen van de tijd, de wederkomst en het Koninkrijk van God.

Hiertoe hebben we Willem Ouweneel uitgenodigd om een aantal studieavonden te verzorgen rondom dit onderwerp. Deze openbare studieavonden zijn te volgen via de Livestream. Er zal ook gelegenheid zijn om ds Willem Ouweneel vragen te stellen via de chat. Thema’s rond het Konkrijk van God die voorbij zullen komen zijn:

  • Eschatologie: Het grote plaatje van Gods heilsplan
  • Daniel & Jezus: De rede over de laatste dingen
  • Het Koninkrijk van God, nu en straks
  • De openbaring van Johannes

Op de betreffende woensdagavond wordt rond 19:30 DEZE LIVESTREAM LINK actief. We starten om 19:45 en eindigen rond 21:00.

Iedereen van harte uitgenodigd om mee te kijken!

Team Toerusting & Onderwijs

14-04-2021