Nieuws

Gebedsoproep week van 1 november

Beste bidders! De bekende tekst in Zacharia 4:6 zegt: “Niet door kracht, noch geweld, maar door Mijn Geest zal het gebeuren”. Deze woorden werden als bemoediging tot Zerubabel gesproken toen hij bezig was met de bouw van de (tweede) tempel. Er was tegenstand. Zerubabel stond er best alleen voor. Het was geen makkelijke tijd voor hem. Ook in deze tijd waarin sommige mensen er best alleen voorstaan, wil God bemoedigen dat Zijn Geest aan het werk is. Niet door onze eigen kracht of geweld, komt Gods werk tot stand, maar door de Heilige Geest. De Geest leidt ons altijd naar het volbrachte werk van Jezus. Het is al volbracht! Dat is de basis van waaruit wij bidden.

Invoegkring (online)

Op 18 en 25 november is er - voor iedereen die nog geen lid is en dat wel zou willen zijn - gelegenheid om de Evangeliegemeente Ermelo beter te leren kennen: Op die avonden houden Ernst & Judith i.s.m. Richard Santinge een verkorte (online) versie van de Invoegkring. Het zijn 2 avonden waarop je kennis maakt met elkaar en waarbij je je vragen kunt stellen. Heb je belangstelling? Meld je dan z.s.m. aan via invoegkring@eg-ermelo.nl.

Tekst van de Week 25 oktober 2020

Spreuken 30:5 - Elk woord van God is getoetst, Hij is een schild voor wie bij Hem hun toevlucht zoeken.

Leidraad 'Het woord van het Kruis'

Er is weer een nieuwe leidraad beschikbaar om te bespreken met bijv. je Connectgroep:

Jeugdjournaal op bezoek

Het was erg bijzonder om afgelopen zondag bezoek te krijgen van het jeugdjournaal. Samen met de kinderen mochten we een inkijkje geven in onze kinderdiensten. De verslaggever zei: ‘Wow het is gewoon een vrolijk feest hier, deze versie van kerk beleven is uniek.’ We zijn dankbaar voor het positieve item dat ze ervan gemaakt hebben. Dankbaar voor al die enthousiaste kids en bovenal dankbaar dat God dit mogelijk heeft gemaakt. Het item is terug te kijken via deze link:

Mondkapjes-advies voor de EGE

Zorg dat je een mondkapje bij je hebt en gebruik het in alle situaties waarin je een gebouw betreedt als je niet zeker weet of je de 1,5 meter kunt waarborgen. Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Ook als je een mondkapje draagt,  blijft de 1,5 meter afstand van kracht. Als je op je plek zit mag het mondkapje af. Zodra het dringende advies een landelijke verplichting wordt, nemen we dat per direct over voor alle EGE activiteiten.

Extra Corona advies voor kerken

Voor de EGE betekent het dringende verzoek om minder bezoekers (30) toe te laten en liefst diensten digitaal te verzorgen dat we vanaf zondag 11 oktober een openbare livestream (van 10.15 - 11.15 uur) zullen hebben zonder publiek, omdat we het advies overnemen. King’s Kids gaat gewoon door voor groep 1 t/m 8 van 10 – 11.30 uur in Groevenbeek. De opvang voor 0-4 jarigen vervalt. Ook de toerusting met Willem Ouweneel vervalt vanwege de groepsgrootte. Voor alle activiteiten in een binnenruimte geldt een maximum van 30 personen boven de 13 jaar. Bij samen reizen in de auto adviseren we dringend het dragen van mondkapjes. Het maximum van 3 gasten per huishouden thuis ontvangen blijft uiteraard staan. Evenals het dringende advies om niet te zingen.
1 2