Training De Kracht van Zorgvuldige Communicatie

19-01-2019

Praktische 2-daagse training

19-01-2019
Locatie
Westerhonk
Dokter Scheurerlaan 3
ERMELO

Praktische 2-daagse training

In de gemeente staan we voor de visie ‘Jezus leven ontvangen en doorgeven’ en voor een cultuur van eer. Onze onderlinge relaties vormen daarin een essentieel onderdeel en binnen relaties is hoe we met elkaar praten een bepalende factor; wat we wel of niet zeggen, wanneer en hoe. We geloven dat God ons als relationele mensen geschapen en bedoeld heeft en dat er kracht ligt in sterke relaties. Elke relatie waar de communicatie op een open, eerlijke, zorgvuldige en liefdevolle manier plaatsvindt, draagt bij aan verdieping en verbinding, aan Godgericht, mensgericht en inspirerend mens-zijn in contacten en gesprekken. En daarmee ondersteunt het actief de visie van ons als EGE. Zo’n manier van omgaan met elkaar werkt ook pro-actief, verbetering in open en eerlijke communicatie helpt relationele en eventuele emotionele problematiek te voorkomen of sneller op te lossen.

Daarom zijn we blij dat Corlien Doodkorte samen met haar collega Sijko-Jan Hoeksema ons in 2 dagen een praktische training komen geven over ‘De kracht van zorgvuldige communicatie’ (zie ook de flyer). Corlien en Sijko-Jan staan samen aan het hoofd van PPP Opleidingen. Dit opleidingsinstituut heeft een tweejarige opleiding voor pastoraal werkers en verschillende cursussen en trainingen op het gebied van communicatie en van pastoraat. Corlien en Sijko-Jan zijn ervaringsgerichte psychsociale therapeuten, zijn opleiders, coaches en trainers, zowel voor teams als individueel en doen dit vanuit een levend geloof.

Op zaterdag 19 januari en zaterdag 2 maart geven ze onderwijs over ‘de kracht van zorgvuldige communicatie’ en maak je kennis met de volgende vaardigheden: Actief Structureren in gesprekken, Invoelend Begrijpen, Zorgvuldig Confronteren en Persoonlijk Reageren.

Door duo-gesprekken en oefeningen in kleine groepjes tussendoor zie en ervaar je direct zelf wat het belang is van eerlijke open gesprekken. Hoe het je helpt om echt elkaars hart te delen, tot verdieping van het contact te komen en ook om wat er in je leeft dat je normaal gesproken niet zou zeggen wel te doen, zorgvuldig en liefdevol, en de meerwaarde die dat in de relatie geeft. Transparant zijn naar God, jezelf en de ander.

Deze training is bedoeld voor mensenwerkers zoals: oudsten, teamleiders, kringleiders, voorgangers, muziekteams, maar ook voor jeugdwerkers, kinderwerkers, de koster, pastoraal-werkers, organisatoren en uitvoerders. Kortom een training voor mensen die leidinggeven en voor mensen die samenwerken.

We nodigen je van harte uit om mee te doen!
Opgeven bij

Heidi Reinbergen,

namens Team Onderwijs en Team Pastoraat

Locatie
Westerhonk
Dokter Scheurerlaan 3
ERMELO