Week van Gebed 2019

20 januari tot 25 januari

De Week van Gebed is van 20 t/m 25 januari 2019

20 januari tot 25 januari

De Week van Gebed is van 20 t/m 25 januari 2019

WEEK VAN GEBED 20 – 25 januari 2019

 

Thema: RECHT VOOR OGEN
Van harte welkom op zondag 20 januari 17.00 uur
ma. 21 t/m vr. 25 januari van 19.30 tot 20.30 uur

 

 

 

zondag - Immanuelkerk, Stationsstraat 137

maandag - RK-parochiekerk, Smidsweg 20

dinsdag - Immanuelkerk, Stationsstraat 137

woensdag - Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4

donderdag - Ned. Geref. Kerk, Van Beekweg 15

vrijdag - De Voorhof, Chr. Geref. Kerk, Frederik Hendriklaan 11

 

 

Er wordt elke dag rondom een ander thema gebeden, in een vaste orde van dienst, waarbij iedereen op eigen wijze een gebed kan inbrengen.
Zie ook www.sites.google.com/interkerkelijkgebed.com/ermelo  van de Interkerkelijke Gebedsgroepen Ermelo