Jezus' leven ontvangen en doorgeven!
Livestream 1 november 10.15 uur
Livestream 8 november 10.15 uur
King's Kids Kinderdienst 1 november
Shekinah Xplore 30 oktober

Laatste nieuws

Gebedsoproep week van 1 november
Beste bidders! De bekende tekst in Zacharia 4:6 zegt: “Niet door kracht, noch geweld, maar door Mijn Geest zal het gebeuren”. Deze woorden werden als bemoediging tot Zerubabel gesproken toen hij bezig was met de bouw van de (tweede) tempel. Er was tegenstand. Zerubabel stond er best alleen voor. Het was geen makkelijke tijd voor hem. Ook in deze tijd waarin sommige mensen er best alleen voorstaan, wil God bemoedigen dat Zijn Geest aan het werk is. Niet door onze eigen kracht of geweld, komt Gods werk tot stand, maar door de Heilige Geest. De Geest leidt ons altijd naar het volbrachte werk van Jezus. Het is al volbracht! Dat is de basis van waaruit wij bidden.
Invoegkring (online)
Op 18 en 25 november is er - voor iedereen die nog geen lid is en dat wel zou willen zijn - gelegenheid om de Evangeliegemeente Ermelo beter te leren kennen: Op die avonden houden Ernst & Judith i.s.m. Richard Santinge een verkorte (online) versie van de Invoegkring. Het zijn 2 avonden waarop je kennis maakt met elkaar en waarbij je je vragen kunt stellen. Heb je belangstelling? Meld je dan z.s.m. aan via invoegkring@eg-ermelo.nl.
Tekst van de Week 25 oktober 2020
Spreuken 30:5 - Elk woord van God is getoetst, Hij is een schild voor wie bij Hem hun toevlucht zoeken.

Laatste preken

Agenda