Jezus' leven ontvangen en doorgeven!
Shekinah Xplore 25 september
Samenkomst 27 september
Kamp King's Kids 2-4 oktober
King's Kids Kinderdienst 27 september

Laatste nieuws

Samenkomst: aanmelden en andere belangrijke info
We komen als gemeente weer bijeen voor de eredienst in Groevenbeek. Door de corona regels kan dit alleen in een kleinere setting dan we gewend waren. Er is ruimte voor ongeveer 90 gemeenteleden per zondag. Dat betekent dat jullie nadrukkelijk gevraagd wordt om je maximaal eens in de drie weken aan te melden, zodat iedereen aan bod kan komen. Aanmelden is verplicht! Dit kan online door het bestellen van ‘tickets’ of kan - alleen voor diegenen die het online niet redden - per telefoon (0341-557861 of 06-25150112). Voor de anderen nemen we (delen van) de dienst op en we publiceren de opname voor de leden via een besloten omgeving. We zetten hieronder zo helder mogelijk uiteen hoe het aanmelden en de toewijzing van plaatsen gaat, en waarop te letten tijdens het volgen en weggaan uit de samenkomst.
Tekst van de Week 20 september 2020
2 Petrus 3:13 Maar wij vertrouwen op Gods beloften en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.
18-28 september: 10 dagen bidden en vasten voor ons land
Op 18 tot 28 september wordt er wereldwijd een bidden en vasten 10-daagse georganiseerd. Het Interkerkelijk gebed Ermelo doet hieraan mee met een speciaal gebedsprogramma in de Oase.

Laatste preken

Agenda