Wie wij zijn
De Evangeliegemeente Ermelo (EGE) is een enthousiaste gemeente met een warme en welkome uitstraling. De gemeente bestaat sinds 1976 en is in de afgelopen 40 jaar uitgegroeid van een gemeente bestaande uit een aantal gezinnen tot een gemeenschap van ongeveer 500 mensen die ernaar verlangt om samen gemeente te zijn op basis van Gods Woord en de leiding van Zijn Geest.Identiteit
De Evangeliegemeente Ermelo is een evangelisch-charismatische gemeente:
 • Evangelisch = Bijbelgetrouw, geloof vóór gewoonte, vertrouwen op God vóór vertrouwdheid met vormen.
 • Charismatisch = de heilige Geest heelt, herstelt, versterkt en vernieuwt. Met andere woorden: de Geest is leidend en soms grensverleggend in ons persoonlijke leven en gemeente leven.


Visie
De visie van de Evangeliegemeente Ermelo is: Jezus' leven ontvangen en doorgeven!

Onze activiteiten en teams zijn geënt in deze visie en zijn in meer of mindere mate gericht op verdieping, verbinding en verspreiding. Verdieping betreft het leven vanuit onze relatie met Jezus, verbinding het leven in verbondenheid met elkaar, en verspreiding het leven met een gerichtheid op onze (directe) omgeving.


IJkpunten
Onze activiteiten en teams zijn geënt in deze visie en zijn in meer of mindere mate gericht op verdieping, verbinding en verspreiding. Verdieping betreft de investering in onze relatie met Jezus, verbinding onze relatie met elkaar, en verspreiding de uitwerking van dit geheel naar met de wereld om ons heen.


Waarden
De cultuur van de gemeente omvat de atmosfeer waarin de visie tot bloei komt en vrucht kan dragen. Aan deze cultuur wordt bewust gebouwd en ze wordt zorgvuldig bewaakt. De ingrediënten van de cultuur zijn onze waarde en deze vindt je in principe terug in alle lagen van de gemeente en haar organisatie.

Godgericht
 • Vruchtdragen: Wij willen vruchtdragen vanuit onze relatie met Jezus (Joh. 15:1-5).
 • Geestgeleid: We laten ons leiden door de Heilige Geest.
 • Open handen (Flexibel): Wij willen een flexibele instelling hebben zodat onze structuren, planning en werkzaamheden nooit obstakels worden voor het behalen van onze visie/doelen.
Mensgericht
 • Respect: Wij willen een mensgerichte benadering hebben zodat onze medewerkers, leden en bezoekers zich gewaardeerd voelen.
 • Dienstbaarheid: Wij dienen de gemeente en haar leden in het vinden van hun bestemming en waarde in Jezus.
 • Eenheid: We geven hoge prioriteit aan het vrijzetten van zegen, door het werken aan krachtige onderlinge eenheid (Ps. 133).
Inspirerend
 • Simpel
 • Helder
 • Richtinggevend: Wij willen vanuit een dienende houding heldere richtingbepalende invloed hebben op de gemeente en haar leden.


Woord van God voor onze gemeente
In de afgelopen jaren is het onderstaande Bijbelgedeelte meerdere malen profetisch tot ons gekomen. We menen dat God hierin een woord voor onze gemeente heeft gegeven. We willen dit woord accepteren en daar onze doelen, werkwijze en activiteiten aan ontlenen.

Jesaja 58: 6-12 (NBV)
6 Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken?
7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?
8 Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen.
Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede. 
9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ 
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,
10 wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt,
dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur. 
11 De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.
12 Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt;
fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. 
Dan zal men je noemen ‘Hersteller van muren’, ‘Herbouwer van straten’.


Lid worden?
Wil je lid worden van de Evangeliegemeente Ermelo of denk je hierover na? Dan nodigen wij je van harte uit om mee te doen aan de invoegkring. Dit is een gezellige kring waarin we elkaar leren kennen en wij je vertellen waar de Evangeliegemeente Ermelo voor staat.

Inschrijven voor de invoegkring kan via invoegkring@eg-ermelo.nl of door het reactieformulier in te vullen. We geven je dan meer informatie over waar en wanneer de invoegkring plaatsvindt.