Over de Evangeliegemeente Ermelo
De Evangeliegemeente Ermelo is een enthousiaste gemeente met een warme en welkome uitstraling. De gemeente bestaat sinds 1976 en is in de afgelopen 40 jaar uitgegroeid van een gemeente bestaande uit een aantal gezinnen tot een gemeenschap van ongeveer 500 mensen die ernaar verlangt om samen gemeente te zijn op basis van Gods Woord en de leiding van Zijn Geest.Wie wij zijn
De EGE is een evangelisch-charismatische gemeente die Jezus’ leven wil ontvangen en doorgeven. Deze visie betreft een leven vanuit Hem in verbondenheid met elkaar en een gerichtheid op onze (directe) omgeving. Onze ijkpunten hiervoor zijn: verdieping, verbinding en verspreiding.

Lees meer over wie wij zijn.

Wat wij geloven
Het is verhelderend wanneer een gemeente een aantal basale theologische fundamenten beschrijft. Wij vinden eenheid belangrijk en hebben daarom een aantal geloofsfundamenten omschreven in een geloofsbelijdenis.

Lees meer over wat wij geloven.

Onze geschiedenis
De EGE heeft een rijke geschiedenis als zendingsgemeente. We geloven daarbij dat zending en evangelisatie zowel op het buitenland als op onze directe omgeving zijn gericht. We verlangen ernaar om daarin te groeien en ons te ontwikkelen als missionaire gemeente.

Lees meer over onze geschiedenis.

Lid worden?
Wil je lid worden van de Evangeliegemeente Ermelo of denk je hierover na? Dan nodigen wij je van harte uit om mee te doen aan de invoegkring. Dit is een gezellige kring waarin we elkaar leren kennen en wij je vertellen waar de Evangeliegemeente Ermelo voor staat.

Inschrijven voor de invoegkring kan via invoegkring@eg-ermelo.nl of door het reactieformulier in te vullen. We geven je dan meer informatie over waar en wanneer de invoegkring plaatsvindt.

Samenkomsten
De zondagse samenkomsten staan in het teken van ontmoeting met God en met elkaar. De samenkomsten krijgen vorm door aanbidding, woordverkondiging en gebed. Daarnaast passen we Jezus' instellingen voor de gemeente, de doop en het avondmaal toe en leven we als 'gezin van God' met elkaar mee.

Lees meer over onze samenkomsten.

Huiskringen
De huiskring is dé plek om te groeien in discipelschap en uit te delen van Gods liefde. We moedigen iedereen aan om zich bij een huiskring aan te sluiten. Inschrijven voor de huiskringen kan via kringen@eg-ermelo.nl.

Financiën
De financiën van de Evangeliegemeente Ermelo worden beheerd door het team financiën. De gemeente is ANBI geregistreerd.

Lees meer over onze financiën.

Steunlinks
Wij hebben als gemeente een bepaalde band met de organisaties en instellingen die bij steunlinks vermeld staan. Zij worden door ons gewaardeerd voor hun werk en inzet bij de verspreiding van het evangelie van Jezus.

Lees meer over onze steunlinks.