Kinderprogramma gemeenteweekend 2016


Een musical met uw kind in de hoofdrol!

Beste ouders/verzorgers,

U herinnert zich vast nog de fantastische musical Mozes, waarin kinderen van de EGE tijdens het gemeenteweekend van 2015 een hoofdrol speelden.
Op zaterdag 3 september a.s. wordt in Groevenbeek tijdens het gemeenteweekend weer een fantastische musical aangeleerd door professionele acteurs van De Vliegende Speeldoos met de kinderen van gr. 1 t/m 8. Deze keer is het de musical: Esther. 

‘s Avonds zorgen zij samen met de acteurs, zangers en dansers voor een kleurrijk en stralend optreden voor de hele gemeente, familie en vrienden van 4 jaar en ouder. 

De dag begint voor de kinderen van groep 3 t/m 8 rond 13.00 uur. (exacte tijd volgt nog). 
Kinderen van groep 1 en 2 worden om 15.00 uur verwacht. 
De voorstelling begint om 19.00 uur en zal tot ca. 20.15 uur duren. 
Al die tijd blijven de kinderen in Groevenbeek, ook tijdens het avondeten. 

U begrijpt dat het een heel spektakel zal zijn om dit prachtige stuk voor te bereiden. 
Om duidelijk in beeld te hebben welke kinderen mee kunnen doen met de musical wordt u verzocht om het opgaveformulier hieronder zo spoedig mogelijk in te vullen en terug te sturen. 
Aan de hand van het aantal aangemelde kinderen kan het voorbereidingsteam diverse praktische zaken uit gaan werken. 
Na opgave van uw kind(eren) ontvangt u per e-mail informatie over de verdere gang van zaken. 

Met vriendelijke groet, 

Ida Terlunen, teamleider kinderwerk. 
E-mail: kinderwerk@eg-ermelo.nl of ida@terlunen.nl
Tel: 0341 560574ESTHER

"Het leven van de mooie Joodse Esther loopt helemaal anders dan ze had verwacht. De ene dag woont ze bij haar pleegvader Mordechai. De volgende dag wordt ze meegenomen om als kandidaat mee te doen in een soort wedstrijd: wie wordt de nieuwe vrouw van de meest machtige koning van de wereld: Ahasveros?
Tegen alle verwachting in, wordt Esther gekozen als de nieuwe koningin. En moet ze gaan wonen in het paleis van Perzië. Niet zo’n veilige plek voor een Joods meisje. Want Joden hebben vijanden in Perzië. Daarom houdt ze haar afkomst geheim. Ze heeft genoeg reden om bij de pakken neer te gaan zitten.
Maar dat gaat niet. Want opeens is er nog een veel groter gevaar. Haman.
Haman is de eerste minister en op een na machtigste man van het land. Hij wil Esthers familie en volk uitroeien en vaardigt daarvoor een wet uit van Meden en Perzen. Het Joodse volk is ten dode opgeschreven.
Alle Joden worden doodsbang. Wie zal nu nog iets kunnen doen?
Mordechai spoort Esther aan om haar volk te redden. Lukt het Esther en durft zij iets te doen om het lot van haar volk te keren?

‘Esther’ is een verhaal over moed. Moed om in nieuwe situaties weer op te staan en de toekomst in te stappen. Moed om tegen je angst in, toch te handelen. Moed om te durven stralen in je leven, omdat je zo gemaakt bent. ‘ Zo leer ik moedig te leven met mijn Heer’.

‘Esther’ is gebaseerd op het Bijbelboek Esther."

Bovenstaande tekst overgenomen van de site van De Vliegende Speeldoos.