Kinderprogramma


Een musical met uw kind in de hoofdrol!

Beste ouders/verzorgers, 

U herinnert zich vast nog de musical David en Goliath, waarin kinderen van de EGE tijdens het gemeenteweekend van 2014 een hoofdrol speelden. 

Op zaterdag 5 september a.s. wordt in Groevenbeek tijdens het gemeenteweekend weer een fantastische musical aangeleerd door professionele acteurs van De Vliegende Speeldoos met de kinderen van gr. 1 t/m 8. Deze keer is het de musical: Mozes. 

‘s Avonds zorgen zij samen met de acteurs, zangers en dansers voor een kleurrijk en stralend optreden voor de hele gemeente, familie en vrienden van 4 jaar en ouder. 

De dag begint voor de kinderen van groep 3 t/m 8 rond 13.00 uur. (exacte tijd volgt nog). 
Kinderen van groep 1 en 2 worden om 15.00 uur verwacht. 
De voorstelling begint om 19.00 uur en zal tot ca. 20.15 uur duren. 
Al die tijd blijven de kinderen in Groevenbeek, ook tijdens het avondeten. 

U begrijpt dat het een heel spektakel zal zijn om dit prachtige stuk voor te bereiden. 
Om duidelijk in beeld te hebben welke kinderen mee kunnen doen met de musical wordt u verzocht om het opgaveformulier hieronder vóór 12 juli in te vullen en terug te sturen. 
Aan de hand van het aantal aangemelde kinderen kan het voorbereidingsteam diverse praktische zaken uit gaan werken. 
Na opgave van uw kind(eren) ontvangt u informatie over de verdere gang van zaken. 

Met vriendelijke groet, 

Ida Terlunen, teamleider kinderwerk. 
E-mail: kinderwerk@eg-ermelo.nl of ida@terlunen.nl 
Tel: 0341 560574

Opgaveformulier Musical