Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Vanuit de EGE‎ > ‎Nieuws Archief‎ > ‎

Een nieuwe kijk op vasten

Geplaatst 24 feb. 2013 10:12 door EGEwebredactie   [ 25 apr. 2013 11:39 bijgewerkt door Albert Jan Bolwijn ]
Door het schrijven van dit artikel heb ik me opnieuw verdiept in het thema ‘vasten’ en dat gaf mij een nieuwe kijk op vasten. Als we over vasten praten dan gaat het vaak om onthouding van eten en drinken maar dat is de ‘negatieve’ kant. Maar er is een positieve kant van geestelijke zegen en actief zijn in Gods Koninkrijk. Deze studie laat me zien dat we als gemeente, en ik persoonlijk, nog veel moois kunnen ontdekken door te vasten.
Van 14 – 16 april is er weer een gebeds- en vastentijd in onze gemeente. Op zondag de 14e hoort u er meer over in de dienst en op dinsdagavond is er een afsluiting van de vastentijd. Onder leiding van Team Aanbidding en Shekinah komen we dan een uur bij elkaar.

Vasten als gemeente

Vasten kan een gezamenlijke actie zijn in een gemeente maar ook een persoonlijke manier om God te zoeken. In Handelingen 13:2-4 lezen we hoe een gemeente tijd nam voor bidden en vasten en dat God sprak om twee broeders uit te zenden. In Handelingen 14:23 gaat het ook om een gemeente die vastte om oudsten in te zegenen. Een goed idee voor de Evangelie Gemeente Ermelo? 

De discipelen van Johannes vastten als groep en ook de Farizeeën vastten samen. De Farizeeën vastten zelfs elke maandag en donderdag.

Persoonlijk vasten 

Maar het vasten is ook een privékeuze. Cornelius in Handelingen 10:30 trok er een paar dagen voor uit om God te zoeken. En een grote zegen volgde. Een engel kwam binnen. 

De Here Jezus vastte ook voor hij aan zijn openbare bediening begon. Hij vastte zelfs 40 dagen.

Geheim

Vasten kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het is altijd een persoonlijke keuze en het vasten zelf is iets wat ‘in het verborgene’ is. Daarom bevragen we elkaar er ook niet op. Tijdens een bidden en vastenperiode mag iedereen meedoen, maar niemand is verplicht en niemand mag een ander daarop bevragen. Het kan dus niet bestaan dat iemand beter of minder is omdat we van elkaar niet weten wie wel of niet vast.

In Mattheus 6:16-18 zien we dat vasten verborgen is en alleen bekend is bij God. Bij het vasten gaat het niet om uiterlijkheden waarmee je je kunt onderscheiden van anderen, maar het is een zich afzonderen voor de Heer, het is dienen van God, die in het verborgene is en in het verborgene ziet. Het is een zaak tussen de gelovige en zijn God. Eerder schreef ik dat ook een gemeente een vastentijd kan organiseren maar het blijft overeind dat vasten een zaak is van God en mij.

Vasten is dus vrijwillig, persoonlijk en verborgen.

Beloning

Voor hen die vasten wacht er ook een beloning. Dat is een mooier woord dan door de NBG als ‘vergelding’ omschreven. Maar beloning en vergelding hebben overeenkomsten – loon en geld. Er is een beloning voor hen die vasten. 
Matth. 6:18 zegt dat ‘jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je er voor belonen.’ De NBG en andere vertalingen vermelden dat de Vader het ‘in het openbaar zal vergelden’. Terwijl vasten een geheime zaak is tussen ons en God, volgt een publieke beloning. 
Bij Cornelius was dat overduidelijk. Iedereen zag het gebeuren. Bij Cornelius kwam een engel langs en later kwam hij wonderlijk met Petrus in gesprek en begreep Cornelius het Evangelie en werd hij vervuld met de Heilige Geest. 

Houding tijdens vasten

Vaak wordt in de Bijbel een tijd van bidden gesteund door vasten. Het dienen van God wordt expliciet genoemd. Vasten speelt ook een rol als er geestelijke tegenstand is.

Mattheus 6 roept ons op om te vasten met een blij gezicht. In die tijd wilden mensen elkaar laten zien dat ze zich onthielden van eten en ze keken heel somber. Maar in Mt. 6:17 leert Jezus om je goed te verzorgen, ook in vasten tijd, zodat niemand ziet waar je mee bezig bent. Vasten is niet om indruk op anderen te maken, maar om tot God te naderen.

In het Oude Testament worden ook indrukwekkende omschrijvingen gebruikt bij vasten. Het gaat om:
  • De Heer raadplegen (2 Kron. 20:3) 
  • Verootmoediging (Ezra 8:21) 
  • Rouw en gehuil (Esther 4:3) 
  • Bidden en smeken (Dan. 9:3) 
  • Roep tot de Heer in een plechtige samenkomst (Joël 1:14) 

Invulling van vasten

Vasten kan op verschillende manieren. U kunt kiezen om een paar dagen niet tv te kijken. Of om snoep te mijden. Of een paar dagen alleen koud eten te eten en de warme hap over te slaan. U kunt kiezen om bijvoorbeeld een paar dagen niet naar het journaal of naar nu.nl te kijken. U kunt ook alleen iets drinken. De keus is aan u en vrijwillig en het is belangrijk om uw gezondheid in de gaten te houden. 

Het mooist is het als u extra tijd (als u niet hoeft te koken of te internetten) gebruikt om God te zoeken, Bijbel te lezen en/of te bidden. 

Vasten in Jesaja 58

Een Bijbelgedeelte dat in onze gemeente centraal staat is Jesaja 58. Wat opvalt is dat mensen vasten maar onder tussen is hun hart niet op God gericht. Ze zeggen dat ze naar God verlangen maar tegelijkertijd staat er:
  • Er wordt handel gedreven op de heilige dag 
  • Arbeiders afgebeuld 
  • Onder het vasten is er strijd en ruzie 
  • Ze gaan met elkaar op de vuist 
Wat God wil is dat ketenen worden losgemaakt, verdrukten worden bevrijd, de hongerigen worden gevoed, er onderdak en kleren is voor armen en dat we ons bekommeren om de medemens. De beschuldigende vinger en kwaadsprekerij moet ook weg.
Als dat gebeurt tijdens en na een vastentijd dan belooft God dat Hij overvloedig zal zegenen (Jes. 58:8-12). 

Vasten werkt uit dat we ons leven nog eens bekijken en zien wat werkelijk belangrijk is. Het gaat om ons leven af te stemmen op God. Het gaat niet om dingen gedaan te krijgen, hoewel de combinatie met gebed overduidelijk is. En het voorbeeld van Cornelius leert dat God zegent als we Hem zoeken, en vasten kan daar aan bijdragen.

Doet u van 14 – 16 april ook mee? Op uw manier? Het helpt als we dit als gemeente organiseren en elkaar aanmoedigen om voor God te gaan. Ik hoop dat de zaal in de Ned. Geref. Kerk aan de Van Beekweg op 16 april uitpuilt.
(Klik hier voor de locatie)

Moge de Here u zegenen,

Klaas Muurling

Comments