Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎Vanuit de EGE‎ > ‎Nieuws Archief‎ > ‎

12-11-2012 Woorden voor de Gemeente:

Geplaatst 28 nov. 2012 02:54 door Petra Jansen   [ 15 feb. 2014 12:23 bijgewerkt door Albert Jan Bolwijn ]
Ik heb een plan
Ik ben een Bouwer
Ik ben een Heelmeester
De gemeente is in Mijn handen
Ik ben aan het werk door mensen heen
Ik zet mensen apart
Ik heb de regie
Alles hoort Mij toe
“Ga en maak alle volkeren tot Mijn discipelen”dat was Mijn opdracht.
Ga, treed uit
Zoek en ik zal laten vinden
Zet je hart op Mij
Zoek Mij met heel jullie hart
Ik ben de Vader
De Maker, Heerser over het heelal.
Zoek in je hart wat er niet goed is tussen jou en Mij
Vul je lamp met olie
Neem genoeg mee
(Het verhaal van de 5 wijze en 5 dwaze maagden kwam bij me boven terwijl ij dit schreef)
Lees Mijn Woord
Zoek Mij in alles
Leg al je vragen, al je pijn, al je onmacht aan Mijn voeten
Ik ben de Heelmeester, Ik ben God
Wacht niet te lang
Ga door
Tooi je als Mijn bruid
Zie uit naar Mij
Zoek Mij met heel je hart
Laat niets tussen ons komen
Ik geef inzicht en Ik geef wijsheid
Vraag hierom
Ik leid jullie
Ga Mijn wegen
Zoek, lees Mijn Woord
Wees dicht bij Mij
Geef aandacht aan Mij, niet aan omstandigheden, maar blijf bij Mij
Laat je niet teleurstellen, neerslaan
Zoek Mij
Ik ben opgestaan voor jullie als gemeente
Alle mensen zijn Mijn schapen
Ze dwalen in een wereld op zoek naar de Herder
Wijs hen de weg
Ik geef inzicht vraag het aan Mij
Ik zal jullie aanraken
Ik zal jullie leiden
Wat Ik doe is goed
Laat los
Laat het oude los
Omarm het nieuwe, omarm wat van Mij is
Ik ben jullie God en Herder
Ik ben de Eerste en de Laatste
Alles is in Mijn handen
Wees niet koppig, wees niet laks
Het doet ertoe
Het vuur moet branden
Zoek Mij met heel je hart
Lees Mijn Woord
Zoek de relatie met Mij op
Ik ben de God van Adam, van Abraham, Isaäk en Jacob
Ik ben al zolang op weg met de mensen
Telkens laten ze Mij los
Telkens proberen ze het zelf
Ik wil geven
Ik wil levend water geven
Levend water uit Mijn bron
Zoek Mij
Ik zal Mij laten vinden
Laat je hart kloppen voor Mij
Voel wat in Mij leeft
Laat je doorstromen met Mijn Geest
Proef en smaak dat het goed is
Blijf bij Mij
Ik geef inzicht
Ik geef wijsheid
Ik geef uitkomst
Alles is in Mijn handen
Laat los
Luister naar Mij, Mijn kinderen
Ik zal jullie leiden
Ik zal jullie Herder zijn
Ik ben de God van genade
Ik ben de God van trouw
Ik ben de Herder en Heelmeester
Zoek Mij

Ontvangen en opgeschreven door Ciska Noordermeer.