Vanuit de EGE
Hier vindt u een actueel overzicht van de nieuwsberichten vanuit de Evangeliegemeente Ermelo.
Nieuwsberichten voor op de website kunt u sturen naar website@eg-ermelo.nl.Nieuw: EGE app!

Geplaatst 11 jan. 2018 08:05 door Albert Jan Bolwijn   [ 11 jan. 2018 08:32 bijgewerkt ]

Wil je op je telefoon makkelijk mensen zoeken en op de hoogte blijven van preken en nieuws uit de EGE? Download dan de app “Mijn Gemeente” van kerkSPOT. De app is nu ook voor de EGE te gebruiken.

Download en installeer de app op je telefoon. De app is beschikbaar voor iOS en Android (vanaf versie 5.0).

 Android: Google Play Store - Mijn Gemeente
 iOS: iTunes Apple Store - Mijn Gemeente

Na het downloaden moet je een domeinnaam invullen. Voor de EGE is dat: egermelo.kerk-spot.nl.

Preview

    

    

Privacy

De app voldoet aan de nieuwste privacywetgeving (GDPR) en dat wil zeggen dat je elke keer moet inloggen bij het gebruiken van de app. De wet vereist dat persoonsgegevens zijn beveiligd (met een wachtwoord). Als je telefoon een vergrendeling heeft, dan zal de app ingelogd blijven. Als je op de app bent ingelogd, dan krijg je ook meer functies en info getoond.

Ontwikkeling

Op dit moment zijn in de app preken al openbaar beschikbaar en mensen en groepen (teams en kringen) bij inloggen beschikbaar. Voor de overige items als nieuws en agenda wordt je vanuit de app naar de juiste pagina op de EGE website verwezen. In de komende tijd zal de app verder uitgebreid worden om dit communicatiemiddel te perfectioneren en steeds beter werkbaar te maken. Heb je vragen of opmerkingen voor mogelijke verbeteringen, stuur dan een mail naar communicatie@eg-ermelo.nl.

Support

Heb je nog geen toegang tot de Mijn EGE omgeving en daarmee ook niet tot de Mijn Gemeente app? Neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@eg-ermelo.nl om je aan te melden voor lidmaatschap of in te schrijven als bezoeker van de EGE. Heb je problemen met inloggen? Stuur dan een mail naar de helpdesk via digitaal@eg-ermelo.nl.    

Nieuw Onderwijsthema

Geplaatst 8 jan. 2018 04:12 door Albert Jan Bolwijn   [ 8 jan. 2018 04:19 bijgewerkt ]

Het komend half jaar willen we specifiek stilstaan bij het thema: ‘Koninklijk leven – vruchtdragen in het Koninkrijk van God’.

Vanaf januari starten we in de gemeente met een nieuw onderwijsthema over het Koninkrijk van God. Het onderwijs van het komend half jaar staat in het teken van dit thema. De komst van het Koninkrijk van God was de centrale boodschap in de bediening van Jezus, en toen Jezus zijn discipelen erop uitstuurde was dit om het evangelie van het Koninkrijk te verkondigen en de prediking te bekrachtigen door wonderen en tekenen.

Aan de hand van de onderstaande onderwijsseries willen we jou toerusten en uitdagen om een ‘Koninklijk leven’ te leiden en vrucht te gaan dragen in het Koninkrijk God:
 • De principes van Het Koninkrijk van God (14-1 t/m 4-2) 
 • Zijn en leven zoals Jezus (4-3 t/m 25-3) 
 • Koninkrijk van kracht (15-4 t/m 6-5) 
 • Het Koninkrijk van God en de gemeente (17-6 t/m 8-7)

SPARK Nights

Geplaatst 22 dec. 2017 06:41 door Albert Jan Bolwijn   [ 22 dec. 2017 06:51 bijgewerkt ]

SPARK Nights zijn vier woensdagavonden per jaar een speciale avond voor alle mannen vanuit de EGE. SPARK staat voor Share, Praise, Armour, Relax and Kneel. Op een SPARK avond is er kampvuur, samen eten, ontmoeten, delen en bemoedigen.

Opzet
 • 18:00 Inloop
 • 18:30 Eten en Ontmoeten + Kampvuur
 • 19:15 Aanbidding en korte Bezinning
 • 20:15 Delen en Bemoedigen
 • 20:45 In 2-3 tallen bidden + zegenen
 • 21:15 Ontmoeting en Uitloop
 • 21:30 Einde

Data
 • Woensdag 22 november
 • Woensdag 31 januari
 • Woensdag 28 Maart
 • Woensdag 6 juni
Locatie
Basecamp van Trails-N-Tales (aan de rand van camping de Kriemelberg). Na aanmelden volgt een routebeschrijving.

Opgeven
Voor opgeven en informatie kun je mailen met Theo via: theo@trailsntales.nlStart kerkSPOT

Geplaatst 20 sep. 2017 06:41 door Albert Jan Bolwijn   [ 20 sep. 2017 06:42 bijgewerkt ]

Vanaf het startweekend van 2-3 september werkt de EGE voor de ledensite niet meer met de Google Site, maar met het nieuwe platform op kerkSPOT. Klik op deze link om in te loggen op de nieuwe ledensite. Momenteel is op kerkSPOT de ledenadministratie te vinden, waardoor iedereen zijn eigen gegevens kan inzien en beheren en gemeenteleden elkaar kunnen vinden door onder andere het smoelenboek.

Mocht u geen uitnodiging hebben gekregen om in te loggen op kerkSPOT, maar wel betrokken (willen) zijn bij de Evangeliegemeente Ermelo, neem dan contact op met Jacqueline Dekker van het secretariaat per mail via secretariaat@eg-ermelo.nl of telefonisch via 0341-493919.

De komende tijd zal kerkSPOT steeds meer uitgebreid worden met de interne communicatie van de gemeente. Zo zijn daar nu al wekelijks het koeriertje en maandelijks de huiskoerier online te vinden. Voor de externe communicatie en de preken wordt voorlopig nog gebruik gemaakt van de huidige Google Site op http://www.eg-ermelo.nl/.

Mocht u support nodig hebben bij het gebruik van of het inloggen bij kerkspot, stuur dan een e-mail naar digitaal@eg-ermelo.nl.

Gaat u al naar een huiskring?

Geplaatst 5 jul. 2017 03:37 door Albert Jan Bolwijn   [ 18 sep. 2017 01:16 bijgewerkt ]

Handelingen 2:46-47
En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.


De gemeente als gezin functioneert in huiskringen (Handelingen 2:46). We zien in Handelingen 2 een aantal elementen die ons richting kunnen geven voor de kringen. Zo zien we dat er werd volhard in het onderwijs van de apostelen, werd volhard in de gemeenschap, er werd gezamenlijk avondmaal gevierd, er werd volhard in het gebed en er was zorg voor de onderlinge noden. Deze groepen kwamen eensgezind bijeen, van huis tot huis, met een grote aandacht voor gezamenlijk eten, er was vreugde en eenvoud van hart, er was aanbidding voor God en daardoor vonden zij genade bij het volk (zichtbaar) en groeiden zij in aantal (getuigenis).

Bovenstaande komt uit het beleidsstuk dat is geschreven voor de huiskringen.
Als gemeente hechten wij grote waarde aan huiskringen, zodat gemeenteleden ook doordeweeks onderdeel zijn van elkaars leven. Een huiskring is een plek waar je altijd binnen kunt stappen en waar je thuis bent. Je leert nieuwe mensen kennen, bemoedigt, inspireert en bid met elkaar. Binnen een kring krijgen discipelschap en zorg voor elkaar handen en voeten. Op deze wijze hoeft niemand zich alleen te voelen in een relatief grote gemeente.

Een huiskring komt doorgaans een keer in de twee weken bij elkaar. De schoolvakanties worden in principe vrij gehouden van gemeenteactiviteiten en dus ook van huiskringavonden. Voor de betrokkenheid en belastbaarheid van gemeenteleden is het van belang dat er niet te veel activiteiten tegelijkertijd gepland worden met de huiskringen. Voor de structuur van de huiskringen is het belangrijk dat daar zo veel mogelijk continuïteit in zit. In het seizoen 2017-2018 gaan we starten met het houden van kringavonden in de even weeknummers. Op deze wijze heeft iedere kring in dezelfde week een kringavond. De dag van de kringavond kan dan binnen die week per kring zelf bepaald worden. Dat biedt de gelegenheid om in de andere (oneven) weken andere gemeenteactiviteiten te plannen zoals bijvoorbeeld een gemeenteavond. Het hebben van een taak in de gemeente vormt dan geen belemmering voor deelname aan een kring en activiteiten van de gemeente zijn dan minder vaak ‘dubbel gepland’.

Op dit moment zijn er 15 kringen die op verschillende avonden bijeenkomen. Mocht u graag naar een huiskring willen meld u zich dan aan bij Marcel en Deborah Versteeg via kringen@eg-ermelo.nl.

1-5 of 5